Contact by mail

Gå till filmen

Rätt verktyg och processer för att bygga säkerhetskultur & cyber resilience (29 nov 2022)

IT-Säkerhet

29 november 2022


Rätt verktyg och processer för att bygga säkerhetskultur & cyber resilience
I den här uppföljningen från Technology University 2022 så tittar vi lite mer i detalj på vilka verktyg och processer som används för att bygga en starkare säkerhetskultur. Insikter om vilka områden där brister finns kan enkelt adresseras om rätt data kan användas och relevanta insikter och beslutsdrivande slutsatser kan dras. Detta är fullt möjligt men också nödvändigt för att så effektivt som möjligt kunna skapa en förbättrad säkerhetskultur.

Senaste innehållet - IT-Säkerhet