SÄKRA NÄTVERK:

Vi hjälper dig med ett säkert och stabilt nätverk

Vad du vill koppla upp, vilken flexibilitet har du behov av och hur kritiskt är det att kommunikationen aldrig bryts?

NetNordic erbjuder nätverk för företag och operatörer

Vi är specialiserade på nätverkslösningar för företag, stadsnät eller elnät. Vi utgår från dagens behov men bygger för framtiden – kontakta oss!

Ett säkert och stabilt nätverk

Tillgänglighet, stabiltet och ett säkert nätverk är en självklarhet för alla organisationer och verksamheter. Allt högre krav ställs dessutom på att nätverket är flexibelt och utvecklas i takt med verksamhetens behov. Samtidigt som dina användare alltid ska kunna vara tillgängliga, uppkopplade och närvarande på ett smidigt och säkert sätt var de än befinner sig. Hot och intrång är tyvärr en allt vanligare del av vardagen på nätet. Ett nätverk som inte är rätt för er organisation kan vara både extremt kostsamt, och i värsta fall även utgöra en säkerhetsrisk.

Vad du vill koppla upp, vilken flexibilitet har du behov av och hur kritiskt är det att kommunikationen aldrig bryts?

VÄLJ RÄTT NÄTVERK FÖR FÖRETAG

NetNordic hjälper dig med allt från trådlösa nätverk till säkra molnbaserade lösningar. Vi förenklar det komplexa genom att guida er via olika analyser och nätverkstjänster.

LAN och trådlöst LAN

Flexibelt och säkert nätverk som ditt företag kan utvecklas inom.

Wan nätverk

WAN

Koppla samman Lan mellan flera kontor, oavsett var de befinner sig.

Nätverk SD-WAN

SD-WAN

SD-WAN dirigerar trafiken automatiskt på det bästa sätt i WAN:et.

Nätverk Datanet

Datanet

Företagets alla kontor i ett nätverk med platsoberoende tillgång till alla system.

Nätverk EMN

EMN

Eget mobilnät med garanterad kvalitet och tillgänglighet.

Nätverk internetaccesser

Internetaccesser

Internet access via fiber, telejacket eller mobilnätet – uppkoppling som passar ditt företag.

Nätverk som tjänst

Nätverk som tjänst

Hela arbetsplatsens nät som en enda tjänst.


Q&A

Frågor och svar för dig som är CISO, IT-chef eller liknande roll:

Vilka huvudsakliga komponenter ingår i vår nätverksinfrastruktur och hur bidrar de till att möta våra affärsbehov?

De viktigaste komponenterna inkluderar routrar, switchar, brandväggar, accesspunkter och nätverkskablar. Dessa komponenter samverkar för att tillhandahålla en stabil och säker kommunikationsinfrastruktur som stöder verksamhetens krav på anslutning, prestanda och tillgänglighet.

Vilka strategier och tekniker bör vi använda för att optimera nätverksprestanda och säkerställa att våra affärsapplikationer och användare får tillräcklig bandbredd och snabb åtkomst?

Optimera nätverksprestanda genom att implementera kvalitetstjänst (Quality of Service – QoS), belastningsbalansering, cache-tekniker, samt optimering av nätverksprotokoll och routrar. Använd också nätverksövervakningsverktyg för att identifiera och åtgärda flaskhalsar.

Hur hanterar vi säkerhetsrisker och skyddar nätverket mot externa hot och intrång?

Implementera robusta brandväggar, intrusion detection/prevention system (IDS/IPS), säkerhetsprotokoll som VPN och kryptering, samt regelbunden uppdatering och patchning av nätverksenheter. Utbilda också personalen om säkerhetsbästa praxis och genomför regelbundna säkerhetsrevisioner.

Hur kan vi säkerställa tillgänglighet och kontinuitet i vårt nätverk?

Använd redundanta nätverkskomponenter, implementera failover-mekanismer och backuplösningar, samt överväg användning av molnbaserade redundanta nätverkstjänster. Utforma och testa också nödåterställningsplaner för att hantera eventuella nätverksavbrott eller katastrofer.

Vilka är de senaste trenderna och teknikerna inom nätverksinfrastruktur och hur kan vi dra nytta av dem?

Några av de senaste trenderna inkluderar Software-Defined Networking (SDN), Network Function Virtualization (NFV), Intent-Based Networking (IBN), samt Internet of Things (IoT) och 5G-nätverk. Genom att undersöka och utvärdera dessa tekniker kan vi identifiera möjligheter att öka skalbarhet, automatisering och säkerhet i vårt nätverk.
Genom att överväga och svara på dessa frågor kan IT-chefer få en djupare förståelse för de olika aspekterna av nätverksinfrastruktur och hur de kan optimera och säkra nätverket för att möta företagets behov och mål.

Frågor och svar för dig som är IT- och säkerhetstekniker:

Vilka är de viktigaste nätverkskomponenterna och deras funktioner?

De viktigaste komponenterna inkluderar routrar, switchar, brandväggar, accesspunkter och nätverkskablar. Routrar dirigerar trafik mellan olika nätverk, switchar hanterar datatrafik inom ett nätverk, brandväggar skyddar mot obehörig åtkomst, accesspunkter ger trådlös anslutning och nätverkskablar möjliggör fysisk anslutning mellan enheter.

Vilka är de vanligaste nätverksprotokollen och deras användningsområden?

Vanliga nätverksprotokoll inkluderar TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DNS och DHCP. TCP/IP används för kommunikation över internet, HTTP och HTTPS används för webbtrafik, DNS används för att översätta domännamn till IP-adresser, och DHCP används för att tilldela IP-adresser till enheter i ett nätverk automatiskt.

Hur kan jag optimera nätverkets prestanda?

För att optimera nätverkets prestanda kan du använda tekniker som kvalitetstjänst (QoS) för att prioritera viktig trafik, belastningsbalansering för att jämnt fördela trafik över flera vägar, och cache-tekniker för att snabba upp dataöverföring. Dessutom är det viktigt att regelbundet övervaka och felsöka nätverket för att identifiera och åtgärda flaskhalsar.

Hur säkerställer jag att nätverket är skyddat mot säkerhetsrisker och intrång?

För att säkerställa nätverkets säkerhet bör du implementera brandväggar för att blockera obehörig trafik, använda kryptering för att skydda känslig data under överföring, och implementera intrusion detection/prevention system (IDS/IPS) för att upptäcka och förhindra intrångsförsök. Dessutom är det viktigt att hålla nätverksutrustningen och programvaran uppdaterad med de senaste säkerhetspatcharna.


Expertkonsulter och ledande nätverkstjänster till ert förfogande

Vi är hem för några av Sveriges mest erfarna nätverkskonsulter! Vår passion är att inte bara leva och andas innovation och teknik, utan att också förstå hur man omsätter dessa innovationer i verkliga fördelar för er verksamhet.

Paketerade nätverkstjänster från NetNordic

Network as a Service

Med NetNordic Network as a Service (NaaS) abonemang uppnår du minskad risk, kontinuerlig teknisk förnyelse och ingen kapitalbindning.

Strategiska partners

Contact by mail