Contact by mail

Har din organisation drabbats av ett dataintrång, cyberintrång, cyberattack, ransomwareattack eller ett annat cyberangrepp?

Behöver du hjälp? Tappa inte värdefull tid utan agera nu.

Följ vår checklista nedan, ring eller maila oss för att få snabb hjälp. Vår SOC 24/7/365 är stationerad i Finland för samtliga nordiska länder.

  1. För noggranna anteckningar: Dokumentera händelseförloppet med allt som har hänt, dina åtgärder och observationer. Denna information är mycket värdefull för våra experter.

  2. Identifiera känslig information: Vilken information finns på de attackerade datorerna eller systemen? Hur kritisk är denna information för er verksamhet?

  3. Hantera misstänkta datorer varsamt: Stäng inte av dem, då detta kan försvåra utredningsarbetet. Om möjligt, isolera dem från nätverket antingen genom brandväggar eller genom att fysiskt koppla bort dem.

  4. Bedöm risk med personuppgifter: Innehåller datorerna personuppgifter? Uppskatta risken för de registrerade om sådana uppgifter har komprometterats.

  5. Kontrollera använda konton och lösenord: Är det möjligt att de i systemet använda kontona/lösenorden fungerar någon annanstans?

  6. Kommunicera internt: Ta upp ärendet med dataskyddsombudet eller ledningen.

  7. Överväg att anmäla till myndigheter: Finns det anledning att anmäla situationen till dataskyddsmyndigheter eller andra myndigheter?

Kom ihåg att varje situation är unik och det kan vara nödvändigt att anpassa dessa steg. Om din organisation för närvarande drabbas av ett cyberintrång, är det viktigt att agera snabbt för att minimera skadan.

Våra experter står redo att ge er snabb och professionell hjälp för att säkra er organisation med minimal påverkan på er verksamhet.