Contact by mail

Offentlig sektor och Kammarkollegiet

Offentlig sektor och Kammarkollegiet:
Kammarkollegiets Ramavtal för Datacenter/Nätverk och säkerhet

NetNordic Sverige är en av sju ramavtalsleverantörer på Kammarkollegiets ramavtal för Datacenter, delområde nätverk och säkerhet. Ramavtalet trädde i kraft i oktober 2022 och gäller i upp till fyra år.

Delområdet omfattar hårdvara, programvara och tjänster för till exempel nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering och övervakning.

Ramavtalet riktar sig till avropsberättigade myndigheter, kommuner och regioner där avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning för samtliga ramavtalsleverantörer som ges möjlighet att lämna anbud.

På Kammarkollegiets hemsida för ramavtalet finns all nödvändig information om avropsberättigade och hur man gör avrop på ramavtalet – se mer på avropa.se.

Vi har valt att arbeta med teknologier från marknadsledande leverantörer inom varje fokusområde och satsar på att ha de högsta certifierade konsulterna och den bästa kundsupporten. Vi ser fram emot att kunna bidra med marknadsledande nätverks- och säkerhetslösningar till er som avropsberättigad på ramavtalet!

Kontakta gärna NetNordics kontaktperson för ramavtalet – Offentlig sektor och Kammarkollegiet;

Fredrik Hökegård
fredrik.hokegard@netnordic.com
+46 760 040 006

Om NetNordic

Kunder väljer att arbeta med oss ​​baserat på förtroende, objektiva funktionella dialoger och vår förståelse för kundernas behov samt vårt starka engagemang. Våra seniorexperter och specialister har djup IT-kunskap och expertis – med fokus på: att våra kunders IT-miljöer är säkra och tillgängliga, året runt, dygnet runt.

Relaterat innehåll