Drift och support där du få ut maximalt av din investering

Med vårt service och support avtal får du tillgång till din egen Service Manager som följer dig under hela avtalstiden.

Säkra din IT-investering

Med ett Service- och supportavtal med NetNordic får du ut det mesta av din investering.

Vi vill säkerställa att ditt nätverk, säkerhet eller kommunikationslösning uppfyller dina förväntningar på kvalitet och värde för ditt företag.

Med vårt service- och supportavtal får du tillgång till din egen Service Manager som följer dig genom hela avtalets löptid.

Service och support tjänster

Ett standardavtal för service och support inkluderar:

  • Täckningstid: Vi erbjuder dig olika täckningsperioder (öppettider) inom tjänstekategorierna Guld, Silver och Brons.
  • Servicedesk: Vi säkerställer att du har tillgång till vår Servicedesk för korrekt hantering av evenemang och beställningar.
  • Feldiagnos och felkorrigering: Vi säkerställer att du får tillgång till vår certifierade personal för kvalificerad feldiagnos och efterföljande felkorrigering.
  • Reservdelar & logistik: Vi säkerställer att du har tillgång till aktuella reservdelar antingen direkt från tillverkaren eller från vårt interna reservdelslager. All hantering och administration av relevanta reservdelar sker inom avtalets täckningstid.
  • Tillverkarsupport: Vi säkerställer att du har tillgång till tillverkarens aktuella licenser, programuppdateringar eller nya versioner av programvara. Vi tar ansvar för kommunikationen med relevanta tillverkare/leverantörer så att du kan komma åt tjänsterna direkt från vår hemsida.
  • Konsulttjänster: Vi ser till att du får tillgång till den bästa kompetensen inom tjänsterna i avtalet. Detta säkrar dina investeringar vad gäller utnyttjande av nuvarande infrastruktur samtidigt som vi ger råd om vidareutveckling, integration och migrering till nya nuvarande lösningar.
  • Servicechef: Vi är måna om att du ska vara så nöjd som möjligt med våra tjänster i samband med avtalet. En Service Manager kommer att vara din huvudkontakt och fungera som din talesperson hos oss, gällande uppföljning och hantering av avtalet under hela avtalets löptid. Direktkontakt med din Service Manager säkerställer dig ordentlig uppföljning och rapportering av felsituationer, leveranser, projekt, förändringar, licensfrågor och andra nyckelaktiviteter som förenklar din uppföljning av tjänsterna i avtalet.
Contact by mail