Contact by mail

NetNordic Proof of Concept (PoC) labb

Vi säkerställer att tillverkaren håller vad de lovar när kommer till utlovade funktioner!

Se till att du säkerställer funktionalitet, skalbarhet
och administration!

En PoC-labb, också kallat proof of concept, genomförs ofta i samband med köp av utrustning där syftet är att säkerställa funktionalitet, skalbarhet och administration.

Testerna, PoC-labben, görs i regel inför en upphandling av utrustning. Genomförandet av PoC-labben sker antingen hos tillverkaren av utrustningen eller hos NetNordic, eller hos den kund som är intresserad av utrustningen.

Vi säkerställer att tillverkaren håller vad de lovar när kommer till utlovade funktioner!

Proof of Concept (PoC)

Prestandatal och interoperabilitet

Genom PoC-labben tillsammans med kunden och tillverkaren, så kan
NetNordic säkerställa att tillverkaren håller vad de lovar när kommer till
utlovade funktioner, prestandatal och interoperabilitet. En PoC-labb kan antingen genomföras innan köp, då som underlag i köpprocessen eller efter
köp för att genomföra funktionstester eller genomföra andra prestandatester.

Allt sammanställs i en rapport

NetNordic är med i hela processen kring en PoC och tar fram design, testplaner, koordinerar logistiken av testutrustningen och dokumenterar genomförandet av PoC-labben. Efter en genomförd PoC sammanställs resultatet i en rapport som NetNordic går igenom tillsammans med kunden.

Exempel på en PoC – NetNordic och Sunet PoC

NetNordic vann Sunets upphandling av nytt nationellt optiskt transmissionsnät och i projektets inledande fas genomförde NetNordic två olika PoC labb med Sunet. Läs mer här nedan!

PoC – Juniper tester

Tester av Junipers linjekort för 100G transmission IPoDWDM i Sunnyvale USA. Sunets design bygger på att Junipers routrar med inbyggd DWDM transponder kopplas direkt in i det optiska nätet. Traditionellt har de optiska tillverkarnas transpondrar används som DWDM interface, men i det här fallet har Juniper DWDM interface använts vilket ger fördelar att det optiska lagret och IP lagret blir integrerade. Tester genomfördes både att testa optik och IP.

PoC – ADVA tester

Tester av ADVAs optiska utrustning hos NetNordic och hos Sunet. En del i designen bygger på att traditionella DWDM filters inte används utan Juniper DWDM interface kopplas direkt till det optiska lagret utan filter. Detta betyder att DWDM interfacet väljer våglängd till skillnad från ett DWDM filter där filtret bestämmer våglängd. Att bygga DWDM nät utan filter ger reducerat antal komponenter samt högre flexibilitet i det optiska lagret av ett nät. Testerna genomfördes med utrustning från Adva som sedan kom att bli Sunets permanenta ADVA labb.