Contact by mail

Vi erbjuder AI & Machine Learning som tjänst

Artificiell intelligens är det något som tillhör framtiden eller kan vi använda oss av det redan idag? Hur intelligenta är våra maskiner? Vad kan vi lära dem och vad kan de lära av oss?

Artificiell intelligens, är det verkligen en framtidsprodukt?

Nej.

Det finns flera vinster att göra med AI och Machine Learning, redan nu! Vi stödjer er resa in i framtiden med allt från integration av ledande standardprodukter till egenutvecklad AI programvara.

Vi kan erbjuda dig hela eller delar av designen, implementationen och driften som en tjänst. Med alla fördelar som det innebär i form av effektivisering, trygghet och möjligheten att snabbt öka och minska omfattningen.

Är det dags att ekonomisystemet börjar fakturera och kontrollera uppgifterna själv? Kontakta oss på NetNordic, så hjälper vi er att identifiera lämpliga användningsområden för just er verksamhet.

Smarta maskiner med maskininlärning

För att maskiner ska bli smarta måste de läras upp och få rätt instruktioner. Genom att använda oss av algoritmer för igenkänning av mönster och beräkningsinlärning kan vi lära våra maskiner att utföra olika arbetsmoment.

Ju bättre matematiska analyser vi kan göra, desto bättre algoritmer kan vi skapa.

Över tiden, med mer precis input, förbättras och förfinas processerna automatiskt och på så vis kan också bättre analyser levereras. Vi skapar en miljö där maskin och människa lär av varandra.

Analysera stora mängder data på kort tid

Inom dataanalys används maskininlärning för att utforma komplexa modeller och algoritmer som lämpar sig för prediktiv analys. Samspelet mellan maskininlärning och test av vilka algoritmer som bäst förutsäger, snabbar upp arbetsprocessen och gör det möjligt att handskas med och analysera stora mängder data på kort tid.

Genom att lära från tidigare samband och trender i data ger dessa analytiska modeller tillförlitliga beslutsunderlag och resultat som går att upprepa. Prata med oss på NetNordic, så hjälper vi er att hitta bästa upplägg för era behov.

AI & Machine Learning som tjänst

En tjänst kan se ut på oändligt många sätt, vilket gör sig utmärkt när ni har ett specifikt behov att uppfylla. NetNordic tillhandahåller resurskonsulter, konsulttjänster och kan erbjuda allt som en tjänst.

Vi paketerar det som ni behöver enligt era önskemål. Vi kan managera tjänsten åt er genom en av våra service operations managers och ger er insyn via t.ex. KPI och SLA. Eller så styr ni tjänsten själva, ni bestämmer!