Contact by mail

Attack Surface Management as a Service från NetNordic

IT-miljöer förändras ständigt och är dynamiska. Nya applikationer, infrastruktur och data läggs ofta till utan säkerhetsteamets vetskap, vilket utökar attackytan utan att följa säkerhetspolicyer. Så hur bekämpar du riskerna i din miljö? Ett mycket bra sätt är att betrakta ditt digitala fotavtryck genom attackerarens ögon, vilket är vad NetNordic ASM-aaS erbjuder.

Vad är Attack Surface Management?

Attack Surface Management handlar om att identifiera och hantera potentiella sårbarheter och ingångspunkter som kan utnyttjas av cyberangripare för att få obehörig åtkomst till en organisations nätverk eller system.

Attackytan inkluderar alla möjliga ingångspunkter såsom mjukvaruapplikationer, enheter, nätverk, API:er, tredjepartstjänster och mänskliga faktorer, som kan utgöra säkerhetsrisker för en organisation. Målet med hantering av attackytan är att minska organisationens exponering för cyberhot genom att identifiera och åtgärda sårbarheter, implementera säkerhetskontroller och övervaka attackytan för nya risker.

Processen innefattar vanligtvis flera steg, såsom att genomföra en noggrann inventering av alla tillgångar, utföra sårbarhetsbedömningar, prioritera risker baserat på deras allvarlighetsgrad och implementera säkerhetskontroller för att minska attackytan. En effektiv hantering av attackytan är avgörande för att säkerställa säkerheten och motståndskraften hos en organisations nätverk och system, särskilt i dagens snabbt föränderliga hotbild.

NetNordic erbjuder Attack Surface Management som en tjänst (ASM-aaS)

Vårt ASM-aaS är baserat på Palo Alto Xpanse-lösningen. Xpanse är en cybersäkerhetsplattform som ger synlighet och hjälper organisationer att upptäcka, övervaka och hantera sin digitala fotavtryck för att minska cybersäkerhetsrisker. ASM-aaS kan användas på organisationens egna internetbaserade tillgångar eller för validering av leverantörer i leveranskedjan, M&A-mål, etc.

NetNordic ASM-aaS inkluderar följande:

  • Årliga/kvartalsvisa/månadsvisa skanningar för att identifiera sårbarheter på organisationens internetbaserade tillgångar och din digitala fotavtryck.
  • Rapportpaket som visar status, risk och sårbarheter i miljön.
  • Tillgång till ASM-experter för presentation av resultat, inklusive rapportpaket, för att identifiera risker, förbättra säkerheten och eliminera sårbarheter.

NetNordic ASM-tjänst hjälper organisationer att förbättra sin cybersäkerhet genom att ge en heltäckande bild av deras attackyta, prioritera sårbarheter och möjliggöra proaktiv riskhantering.

ASM-tjänsten kommer att identifiera:

  • Tillgångsidentifiering: Tjänsten hjälper dig att upptäcka och spåra alla dina internetbaserade tillgångar, inklusive webbplatser, IP-adresser och molnbaserade tillgångar.
  • Sårbarhetsbedömning: Xpanse kommer att identifiera och prioritera sårbarheter på dina organisations tillgångar baserat på deras kritikalitet, utnyttjbarhet och påverkan.
  • Reducering av attackyta: Tjänsten kommer att hjälpa din organisation att minska din attackyta genom att identifiera och åtgärda eventuella onödiga eller obehöriga tillgångar, tjänster eller konfigurationer.
  • Efterlevnadskontroll: Tjänsten kommer att hjälpa din organisation att säkerställa överensstämmelse med bransch- och regleringsstandarder, såsom PCI DSS och HIPAA, genom att identifiera eventuella icke-efterlevande tillgångar eller konfigurationer.
  • Kontinuerlig övervakning: Tjänsten kommer att tillhandahålla årlig/kvartalsvis/månadsvis övervakning av din organisations attackyta för att upptäcka eventuella förändringar eller nya tillgångar som kan medföra säkerhetsrisker.
  • Rapportering och analys: Tjänsten kommer att tillhandahålla detaljerade rapporter och analyser om din organisations attackyta, inklusive sårbarhetstrender, tillgångsbestånd och riskexponering.
/svg>

Cybersäkerhet

Helhetsgreppet förutsätter rätt anpassade teknologier, processer och en av verksamheten understödd cyberkultur.

Cyber_Security_Web_Front_Page_2021