Contact by mail

Cybersäkerhet: En ny tid av digital vaksamhet

IT-Säkerhet

28 februari 2024


Från Hávamáls Visdom till Cybersäkerhet: En ny tid av digital vaksamhet

I det dunkla skenet av historiens ljusstake står Hávamál – ”den höges sång” – som en fyr av visdom från vikingatiden, erbjudande levnadsregler och tänkespråk som har överlevt århundraden. Bland dess många lärdomar finner vi ett råd som ekar med särskild tyngd i vårt moderna samhälle: ”Man skall ingenstans gå in genom dörren utan att se sig om, utan att utforska allt, ty ovisst är det var ovänner sitta på salens bänk.” Denna uppmaning till vaksamhet och noggrann utforskning av omgivningen är inte bara en överlevnadsstrategi från en svunnen tid utan också en kritisk princip för dagens digitala värld. I en era där digitala dörrar kontinuerligt öppnas och stängs, blir metaforen om att ’se sig om’ och ’utforska allt’ före inträde inte bara poetisk utan också praktisk rådgivning.

Jag vill härmed lyfta det otäcka faktumet: Främmande makt vill stjäla känslig information från oss kontinuerligt, vi står under en omfattande kartläggning vi aldrig tidigare varit med om.

Cyberspionage: i motsats till ransomwareattacker är det inte alltid synligt

Enligt den senaste ”Cert-EU threat landscape report 2023 year review” står det klart att cyberspionage inte bara är en fortsatt risk utan den dominerande orsaken till cyberhotaktivitet i vår omgivning. Med 73% av identifierade hotaktörer som har cyberspionage som huvudmål, står det klart att skyddet av känslig information inte bara är en prioritet utan en nödvändighet. Dessa hotaktörer, ofta statssponsrade grupper, använder sig av avancerad teknik för att få obehörig tillgång till användarkonton, e-post, och servrar som lagrar känslig information. Deras metoder varierar från målinriktade intrång som kräver omfattande förberedelse till massiva spearphishing-kampanjer och skanning efter sårbarheter.

Hotaktörernas taktiker och ursprung

Detaljer i rapporten avslöjar en komplex värld av cyberhot där taktiker varierar stort, från de som sätter upp falska flaggor för att dölja sin aktivitet till de som föredrar att kasta ett brett nät i hopp om att upptäcka outnyttjade sårbarheter. Denna mångfald i strategi understryker vikten av att ha en mångsidig försvarsstrategi som kan hantera både de tysta, beräknande angriparna och de som agerar mer öppet och aggressivt.

När det gäller att spåra dessa hotaktörers ursprung, understryker rapporten de utmaningar som finns i att koppla dem till specifika länder. Trots detta har vissa antaganden gjorts med tillförlitlighet, pekande mot länder som Ryssland, Kina, Iran, och Nordkorea som några av de mest aktiva i cyberspionage mot EU och dess partners.

Hacktivism och informationsoperationer

Rapporten belyser även en annan dimension av det digitala hotlandskapet: hacktivism. Cirka 16% av hotaktörerna klassades som hacktivister, vars attacker ofta syftar till att skapa publicitet och ibland döljer en djupare agenda drivet av nationella intressen. Denna form av cyberhot visar på en annan aspekt av cybersäkerhetens komplexitet, där attacker inte bara syftar till att stjäla information utan också att påverka offentlig uppfattning och politik.

Uppmaning till handling

I ljuset av dessa insikter blir det uppenbart att hotet från cyberspionage kräver vår omedelbara uppmärksamhet och åtgärd. Det är avgörande att organisationer inte bara erkänner existensen av dessa hot utan aktivt inkluderar dem i sina risk- och hotanalyser. Att förbereda sig för och försvara mot cyberspionage är inte längre ett val utan en nödvändighet för att skydda vår digitala infrastruktur och de känsliga uppgifter vi förvaltar.

Som det gamla visdomsordet från Hávamál lär oss, måste vi alltid vara på vår vakt och utforska vår omgivning med noggrannhet och omsorg. I vår digitala tidsålder innebär detta att vi måste vara lika vaksamma online som vikingarna var i sina hallar.

Göran Walles
Cyber CTO, NetNordic

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet