Contact by mail

DDoS-attacker mer än jobbiga störningar

IT-Säkerhet

27 mars 2024


Dags för en verklighetscheck: DDoS-attacker mer än ”fjantiga, jobbiga störningar”

I ljuset av nyligen rapporterade överbelastningsattacker (DDoS) mot svenska myndigheters webbplatser, har diskussioner om överbalastningshotens allvar blossat upp. Medan en duktig branschkollega och expert nyligen beskrev dessa attacker som ”fjantiga” och i huvudsak ofarliga, väcker denna avfärdande hållning frågor om vår kollektiva förståelse och beredskap mot sådana hot.

I en artikel på Aftonbladet beskrivs DDoS-attackerna som enkelhetens höjd, jämförbara med en mängd människor som blockerar ingången till en byggnad. Även om överbelastningsattackerna i sig är ofarliga enligt artikeln, påpekas det att det är viktigt för myndigheter och företag att ha bra skydd mot dem.

Men är attackerna ofarliga? Är det bara så att en myndighetssida tillhandahåller information och kan man inte nå den ett tag så är det ofarligt – mest jobbigt?

Jag tror vi missar de djupare konsekvenserna av dessa cyberhot. Detta perspektiv riskerar att undergräva det verkliga allvaret i situationen och den potentiella skadan på offentlig tjänsteleverans och samhällsförtroende.

Verkligheten bakom DDoS-Attacker

Det är viktigt att förstå att DDoS-attacker, även om de inte direkt komprometterar känslig information, kan ha allvarliga följder. De stör inte bara tillgängligheten till viktiga offentliga tjänster, utan kan också tjäna som rökridåer för mer skadliga cyberangrepp. Dessutom är den negativa effekten på medborgarnas förtroende för digitala offentliga tjänster inte att förakta.

Aktuella fall: IMY och konkurrensverkets

Nyligen drabbades Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och Konkurrensverket av DDoS-attacker, vilka en prorysk hackergrupp, Noname057(16), tog på sig ansvaret för via Telegram. Denna utveckling understryker inte bara den direkta påverkan på svenska myndigheter utan även de geopolitiska undertonerna som ofta är förknippade med sådana attacker.

Minska Uppståndelsen, Öka Beredskapen

Att inte ge DDoS-angriparna den uppmärksamhet de söker är förståeligt, men vi måste också erkänna allvaret i deras handlingar och proaktivt stärka våra försvar mot framtida hot. Även om en utpressningsattack är mer komplex och får andra konsekvenser, är överbelastningsattacker mycket allvarligt. Investeringar i robusta överbelastningsskydd och i vissa fall redundanta webbsajter avgörande för att säkerställa att våra samhällskritiska funktioner förblir aktiva och tillgängliga.

En Gemensam Uppgift

Skydd mot DDoS-attacker sträcker sig bortom den offentliga sektorn. Det kräver samarbete över alla samhällssektorer för att bygga en resilient digital infrastruktur. Vår beroende av digitala tjänster understryker behovet av en kollektiv motståndskraft mot cyberhot. Det är inte bara myndigheter som är sårbara. Alla branscher som bär upp vårt samhälle, från hälsovård och finanstjänster till utbildning och infrastruktur, är potentiella mål. DDoS-attacker mot dessa sektorer kan ha djupgående konsekvenser för oss.  DDoS-attacker är mer än bara en irriterande störning; de utgör ett reellt hot mot samhällets funktionalitet och förtroende. Genom att ta dessa hot på allvar och arbeta proaktivt kan vi skydda vår digitala framtid och säkerställa att vårt samhälle förblir starkt och motståndskraftigt.

Göran Walles
Cybersecurity CTO

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet