Contact by mail

Fördelar: Hybrid Cloud Infrastructure

Hybrid Cloud Infrastructure hänvisar till en blandad dator-, lagrings- och tjänstemiljö som består av lokal infrastruktur, privata molntjänster och ett offentligt moln – som Amazon Web Services (AWS) eller Microsoft Azure – med orkestrering mellan de olika plattformarna. Att använda en kombination av offentliga moln, lokal datoranvändning och privata moln i ditt datacenter innebär att du har en hybrid molninfrastruktur.

Även om molntjänster kan leda till kostnadsbesparingar ligger deras huvudsakliga värde i att stödja en snabbrörlig digital affärstransformation. Varje teknikledningsorganisation har två agendor: IT-agendan och affärstransformationsagendan. Vanligtvis har IT-agendan varit fokuserad på att spara pengar. Emellertid är agendan för digital affärstransformation fokuserad på investeringar för att tjäna pengar.

Den främsta fördelen med ett hybridmoln är smidighet. Behovet av att snabbt anpassa och ändra riktning är en kärnprincip i en digital verksamhet. Ditt företag kanske vill (eller behöver) kombinera offentliga moln, privata moln och lokala resurser för att få den smidighet det behöver för en konkurrensfördel.

Är hybridmoln rätt för dig?

Allt hör inte hemma i ett offentligt moln, varför så många framåtsträvande företag väljer en hybridblandning av molntjänster. Hybridmoln erbjuder fördelarna med både offentliga och privata moln och dra nytta av befintlig arkitektur i ett datacenter

Hybridmetoden tillåter applikationer och komponenter att samverka över gränser (till exempel moln kontra lokalt), mellan molninstanser och till och med mellan arkitekturer (till exempel traditionell kontra modern digital). Samma nivå av distribution och åtkomstflexibilitet behövs också för data. Oavsett om du hanterar arbetsbelastningar eller datauppsättningar, i den dynamiska digitala världen bör du planera för saker att flytta runt som svar på förändrade behov. Där applikationer eller data finns idag kanske inte är den bästa platsen för dem att bo över tid.

En hybrid molnarkitektur inkluderar dessa egenskaper:

  • Ditt lokala datacenter, privata och offentliga molnresurser och arbetsbelastningar kopplas samman under gemensam datahantering samtidigt som de förblir distinkta.
  • Du kan ansluta befintliga system som körs på traditionella arkitekturer som kör affärskritiska applikationer eller innehåller känslig data som kanske inte är lämpad för det offentliga molnet.

Hybridmolninfrastrukturer möjliggörs av en Data Fabric, som använder en mjukvarudefinierad metod för att tillhandahålla en gemensam uppsättning datatjänster över alla kombinationer av IT-resurser.

Strategiska partners