Contact by mail

Bygg upp din digitala infrastruktur

IT-Säkerhet

3 april 2024


Bygg upp din digitala infrastruktur med NetNordic: Ditt byggvaruhus för robust IT

Liksom i ett traditionellt byggvaruhus, där kunderna ibland vet exakt vad de behöver och ibland söker rådgivning för sina projekt, står vi på NetNordic redo att assistera på din resa inom IT-säkerhet. Med fokus på tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet erbjuder vi inte bara de produkter du vet att du behöver utan även den expertis som hjälper dig att planera, designa och dimensionera din digitala infrastruktur. Vi lägger stor vikt vid att våra produkter och tjänster alltid är bland de ledande i funktion och användarvänlighet, med ”örat mot rälsen” för de senaste innovationerna och bästa praxis.

Vår produktportfölj: Ett omfattande sortiment av teknologier och tjänster

På NetNordic förstår vi att varje verksamhet har unika behov. Därför erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster för att bygga, underhålla och säkra din digitala infrastruktur:

 • Brandväggar: Skydd för nätverket både inom organisationen och mot omvärlden.
 • Mikrosegmentering: Kontroll och säkerhet för intern öst-västtrafik i datacenter.
 • MFA-lösningar (Multi-Factor Authentication): Förstärkt autentisering för säker åtkomst.
 • Endpoint-skydd: Omfattande skydd för enheter mot skadlig kod och exploateringar inkl. xDR.
 • Säker fildelning med BankID: GDPR-anpassad svensk molntjänst för säker informationsdelning.
 • Förhindra identitetsbedrägerier med BankID: Legitimera kunder, partners och er själva .
 • Security Operations Center: Dygnet-runt-övervakning och respons på hot mot din digitala miljö.
 • Cyberawareness-plattform: Kontinuerlig cybersäkerhetsutbildning för organisationen.
 • E-postskydd: Avancerat skydd mot angrepps- och bedrägeriförsök.
 • IoT-säkerhet och OT/SCADA: Skydd för uppkopplade enheter och industriella kontrollsystem.
 • Penetrationstestning: Identifiering av sårbarheter genom simulerade cyberattacker.
 • Compliance och riskhantering: Stöd för att uppfylla regulatoriska krav och hantera IT-säkerhetsrisker.
 • SASE (Secure Access Service Edge): Konvergerad nätverks- och säkerhetstjänst för moln och hybridmiljöer.
 • SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response): Automatisering och orkestrering av säkerhetsoperationer för effektiv hotrespons i er egna SOC.
 • DLP (Data Loss Prevention): Skydd mot dataförlust genom innehållsinspektion och kontextuell analys.
 • CSPM (Cloud Security Posture Management): Automatiserad skydd och kontinuerlig övervakning i molnmiljöer.
 • CWP (Cloud Workload Protection): Skydd av arbetsbelastningar i molnet.
 • DDoS-skydd: Skydd mot överbelastningsattacker helt i molnet eller som anpassade lösningar.
 • ASM (Attack Surface Management): Övervakning och hantering av den publika angreppsytan.
 • Backup och återställning: Robusta immuna lösningar för dataskydd och snabb återställning.
 • Säkerhetsanalyser (ramverksbaserade): Utförande av säkerhetsanalyser baserade på CIS 18 och ISO 27001 för att stärka säkerheten och efterlevnaden.
 • Sårbarhetshantering: Plattformar för att identifiera och mitigera externa och interna sårbarheter i infrastruktur och system
 • Krypteringslösningar (Quantum Safe): Framtidssäkra krypteringsmetoder som skyddar mot kvantdatorhot.
 • Identity and Access Management: Hantera användaridentiteter och åtkomsträttigheter effektivt.

Och listan fortsätter, från Säkra nätverk till Datacenter-infrastruktur för att stödja dina moln-, on-prem- eller hybridmiljöer, till Data and Business Analytics för att omvandla rådata till insikter som driver din verksamhet framåt. Vi har verktygen och expertisen för att stödja din digitala resa.

Att bygga din digitala infrastruktur är bara början. Liksom fysiska byggnader kräver kontinuerligt underhåll, uppdateringar och ibland expansion, kräver din digitala miljö samma nivå av omsorg och uppmärksamhet. NetNordic står vid din sida genom hela processen – från initial konstruktion till dagligt underhåll och framtida expansioner. Vårt mål är att din digitala infrastruktur ska vara lika robust och flexibel som verksamheten den stödjer.

Göran Walles
Cybersecurity CTO
NetNordic

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet