”Idag är det en väldigt stor skillnad på hur kontaktcentret ser ut om man jämför med hur det såg ut tidigare. Som helhet har det varit en mycket positiv resa för oss tillsammans med NetNordic” .

Cathrine Evensen, Customer Service Centre Manager på Antalis
Arkiv med inspelade webinar

Vi gör nu ett uppehåll med ”live” webinar och återkommer i början av januari med fler spännande virtuella event. Tills dess… se gärna i vårt arkiv med inspelade webinar (Insight).

Vilka är vi?

NetNordic är en oberoende systemintegratör med fokus på lösningar och tjänster för våra kunder inom nätverk, datacenter, säkerhet, och företagskommunikation.

Utbildning

Trådlöst nätverk är en del av högskolans kritiska infrastruktur. En av de stora utmaningarna vi ser är antalet kunder på nätverket samtidigt. En genomsnittlig student har nu över 3,5 klienter med dig i skolan, som kommer att vara ansluten till ett nätverk. Det kan exempelvis vara en MAC / PC, en iPad, en smartphone + en smart klocka. Dessa klienter flyttas runt campus och därför är en väl genomtänkt RF-design väldigt viktig.

En kritisk framgångsfaktor är att förstå branschens behov och erbjuda ett nätverk byggt för rätt kapacitet. Den enorma ökningen av trafik som kommer med allt fler mobila enheter ställer stora krav på både flexibilitet och bandbredd.

Genom samarbete med världens ledande aktör inom nätverkslösningar för utbildningsinstitut så erbjuder NetNordic nätverkslösningar som ger dig stor kapacitet och mobilitet, samt en anpassad åtkomstkontroll.

NetNordic erbjuder följande lösningar

Nätverk:

  • Portal tjänster för gäster, personal, studenter, BYOD trådlösa och trådbundna enheter
  • Dynamisk nätverksbaserad policy / rolltilldelning för trådbundna och trådlösa klienter
  • Integrationsmotor mot tredje part, till exempel brandvägg för övervakning / Policyhantering baserad på profilering och autentisering (roll)
  • Spårbarhet med tillgång till enhet / användaråtkomst / profilering med säkerhetsperspektiv, för felsökning.
  • Zero-Touch-utplacering av all nätverksutrustning
  • Analyser för optimal WiFi-täckning i byggnaden

Telefoni:

Vi tillhandahåller även molntjänster och kontaktcenter för din utbildningsinstitution där alla era tjänster kan anpassas till bland annat UH-Skype.

Växel och kontaktcenter erbjuds som en tjänst.