Contact by mail

Prenumerationsbaserad tjänst från NetNordic

Med NetNordic Network as a Service (NaaS) abonemang uppnår du minskad risk, kontinuerlig teknisk förnyelse och ingen kapitalbindning.

Network as a service

NetNordic Network as a Service (NaaS) är en flexibel abonnemangsbaserad tjänst för enkla eller komplexa nätverkstjänster inklusive WLAN, LAN, Datasenter och SD-WAN.

NetNordic erbjuder Kunden en tjänst som är ett anpassat (modulärt) Network as a Service (NaaS) som huvudsakligen består av följande tjänsteelement:

 • Prenumerationsnätverksutrustning, enda villkoret är 90 dagars bindningstid
 • Tillhörande service- och underhållsavtal baserat på önskad SLA-nivå
 • Tillhörande förenklat driftavtal för basuppgifter och Service Manager

Tjänsten som beskrivs nedan är baserad på en offentlig molntjänst. Till denna tjänsteplattform kopplar vi upp standardprodukter som:

 • SD-WAN router och brandvägg
 • LAN-switchar, från enkla kantswitchar till 100 Gbps datacenterswitchar
 • WLAN accesspunkter, stort utbud

Alla nätverkselement hanteras från denna molntjänst. Kunden har full tillgång till valfritt administrativt användargränssnitt och molntjänsten är kopplad till NetNordics driftcenter för aktiv övervakning.

Drifttjänster noc soc

NetNordic tar ansvar och ser till att ditt företag hela tiden har rätt nätverksresurser tillgängliga på ett säkert och flexibelt sätt med engagerad personal

Prenumerationsnätverksutrustning

Varje nätverkslösning måste ha nätverksutrustning, även i sina egna lokaler, även om alla andra IT-element har flyttats till molnet eller till en tjänsteleverantör. I tjänsten från NetNordic erbjuds alla dessa nätverkselement som en prenumerationstjänst. Det innebär att kunden förbinder sig att prenumerera på levererad utrustning i 90 dagar, och utöver det kan returnera, byta, uppgradera och utöka efter behov. Utan risk, utan andra kostnader (för denna utrustning) och utan några bokföringsskyldighet gentemot företaget.

Med nätverksutrustning menar vi:

 • SD-WAN-router, SD-switch, Internetrouter, brandväggslösning, utrustning för att ansluta linjer till omvärlden
 • LAN växlar till trådbunden utrustning, såsom (datorer) PC, skrivare, driftutrustning och ström och anslutning till WLAN-accesspunkter. Om nätverket är stort kan vi behöva olika typer av aggregationsväxlar och lösningen har även datorrumsväxlar i portföljen.
 • WLAN-accesspunkter för att ge bra och säker åtkomst till nätverket från trådlösa enheter, där både kapacitet och kvalitet tas om hand samt olika behov av kapacitet och miljö (exempelvis utomhus).

Driftstöd

NetNordic kan komma att erbjuda ett förenklat driftavtal för lösningen som en förlängning av det erbjudna Service- och Underhållsavtalet. Vår standardprodukt för driftstöd som prissätts i denna tjänstebeskrivning inkluderar följande:

 • Övervakning av lösningen, fel i lösningen rapporteras till vårt driftcenter och vi kommer att genomföra relevanta och överenskomna åtgärder relaterade till situationen. Inklusive att skapa ett servicecase för vårt eget serviceteam om detta ska anses vara ett fel. Kunden kommer att meddelas om händelsen.
 • Uppgradera programvaran till relevant, säker och stödd programvaruversion på alla nätverkselement, efter behov (som säkerhetsuppdateringar), eller minst en gång om året.
 • Leverans av SLA-rapporter. Kunden får tillgång till systemet för drift och övervakning och vi tar fram aktuella rapporter och sidor som Kunden önskar för rapportering, inklusive månatliga e-postmeddelanden med några sammanfattningar om så önskas.
 • Service Manager tilldelas, dvs i NetNordics driftcenter kommer Kunden att ha en egen namngiven Service Manager. Detta kommer alltid att vara till hjälp vid förfrågningar om förändringar, nya behov, händelser och rapportering. Minst ett kort möte arrangeras under kvartalet för att stämma av driftstatus.
Network-as-a-service

Service- och underhållsavtal

Detta är en integrerad del av tjänsten, men vi har ändå valt att förtydliga olika alternativ och val här då olika kunder har väldigt olika behov av SLA-parametrar relaterade till sådana avtal. För alla avtal gäller flera alternativ och eventuella justeringar som kan bakas in för att anpassa tjänsten efter Kundens faktiska behov.

Eventuella fel som upptäcks av kunden, önskemål om ändringar och andra förfrågningar rapporteras till NetNordics servicedesk i enlighet med Service- och underhållsavtalet.

Sådant driftstöd ingår som ett komplement till vårt standardservice- och underhållsavtal.

NetNordic kan även erbjuda ett komplett serviceavtal, där vi har fullt ansvar för lösningen (Driftavtal med SLA).


Tre huvudnivåer av service- och underhållsavtal:

 • Bronsavtal, detta ingår i tjänsten som grundavtal (obligatoriskt) Tillverkarsupport omfattas, hårdvara reservdelar omfattas
 • Avtalet omfattar vardagar 08:00 – 16:00, med upp till fyra timmars svarstid Arbetstider i samband med felkorrigering ingår inte i avtalet (tilläggsfaktureras)
 • Silveravtal, mot en överenskommen avgift Tillverkarens support täcks, hårdvara reservdelar omfattas
 • Avtalet omfattar vardagar 08:00 – 22:00, med upp till två timmars svarstid
 • Arbetstider i samband med felkorrigering ingår inte i avtalet (tilläggsfaktureras)
 • Guldavtal, mot en överenskommen avgift Tillverkarens support täcks, hårdvara reservdelar täcks
 • Avtalet omfattar 24/7/365, dvs alla dagar, dygnet runt, med upp till en timmes svarstid
 • Arbetstider i samband med felkorrigering ingår inte i avtalet (tilläggsfaktureras)