Contact by mail

Pressmeddelanden

11 april 2024

NetNordic och Sinfra tecknar ramavtal inom säkerhet för Sveriges energi-, elnät-, VA- och fjärrvärmeindustrier

NetNordic och Sinfra tecknar ramavtal inom säkerhet för Sveriges energi-, elnät-, VA- och fjärrvärmeindustrier NetNordic, en ledande aktör inom cybersäkerhet har tillsammans med sin partner, strategi- och teknikkonsultföretag WSP, har nyligen ingått ett avtal med...

11 januari 2024

NetNordic förvärvar EdgeGuide

NetNordic har förvärvat EdgeGuide och stärkt vår kompetens inom Microsoft Cloud. Med förvärvet av GoHybrid i oktober 2023 och förvärvet av EdgeGuide har NetNordic på kort tid tagit stora steg mot att bli den ledande...

2 oktober 2023

NetNordic förvärvar Gohybrid – utökar kompetensen inom cloud

NetNordic förvärvar Gohybrid och utökar kompetensen inom cloud. Gohybrid är ett företag som har utvecklat en solid plattform byggd på kultur, expertis och kundrelevans. Vi har under en tid utvecklat en gemensam ambition som vi...

18 augusti 2023

NetNordic förvärvar WestNet – stärker kompetensen inom strategiska vertikaler

NetNordic fyller en viktig roll som systemintegratör i Norden med fokus på affärskritiska lösningar och tjänster. Vår djupa kunskap inom områdena säkerhet, nätverk och collaboration, i kombination med vår höga kompetens inom system- och infrastruktur,...

7 december 2022

NetNordic förvärvar Lytzen IT A/S

Lytzen IT är en ledande leverantör av managerade tjänster inom moln, nätverk, collaboration och IT-infrastruktur i Danmark. Genom förvärvet kommer både Lytzen IT och NetNordic att stärka sin kompetens och kapacitet att leverera marknadsledande managerade...

1 december 2022

NetNordic förvärvar Kong Arthur

NetNordic förvärvar Kong Arthur – Skapar större kapacitet inom systemutveckling NetNordic är en systemintegratör inom området nätverk, hybridmoln, cybersäkerhet och collaboration. Genom detta förvärv av norska bolaget Kong Arthur utökar vi vår portfölj med en...

10 oktober 2022

NetNordic har vunnit Kammarkollegiets ramavtal

NetNordic har tecknat ramavtal med Kammarkollegiet gällande upphandlingen Datacenter 2021 för anbudsområdet Nätverk och Säkerhet. Avtalet är värderat till 2,3 miljarder kronor med avtalstid 2-4 år. – Vi är mycket stolta och glada över att...

29 augusti 2022

NetNordic levererar en teknisk lösning till Svenska kraftnät

NetNordic Sweden AB och affärsverket Svenska kraftnät har tecknat ett mångårigt ramavtal avseende ny teknisk lösning för mindre elproducenter.  NetNordic blir leverantör av Svenska kraftnäts nya tekniska lösning för insamling av realtidsdata från elproducenter till...

8 juli 2022

NetNordic SOC är ISO 27001 certifierad

PRESSMEDDELANDE – 8 JULI 2022 – NETNORDIC GROUP NetNordic SOC är nu ISO 27001 certifierad Vi är glada att kunna meddela att vår NetNordic SOC-tjänst (Security Operation Center) har tilldelats ISO/IEC 27001:2013. ISO/IEC 27001 är...

8 december 2021

NetNordic Group har förvärvat Fiarone Oy

Fiarone Oy är en ledande aktör som levererar tjänsten Secure Operations Center (SOC) i Finland. Genom detta förvärv så kommer både Fiarone och NetNordic att tillsammans stärka sin kompetens och kapacitet att leverera marknadsledande säkerhetstjänster...