Energibolag och Elnätverk

Elnätens driftdatanät (även benämnda processnät, driftnät eller SCADA-nät) har växt med elnäten och med elnätens ändrade krav och modernisering. I driftdatanäten är t.ex data för styrning och övervakning av elnätet, mätvärdesinsamling, övervakning av stationer och övriga tillgångar. Det kan även vara information om förändringar i nätet eller automatisering.

I driftdatanäten transporteras ofta olika tekniker i olika nät. Många elnät ser idag över sina driftdatanät i samband med ändrad kravbild från kunder och myndigheter, men också för att få en effektivare driftsituation i elnätet, ökad redundans och tillgänglighet samt höjd säkerhet i nätet.

Det NetNordic erbjuder elnät som vill vara säkra på att uppfylla krav och rekommendationer är en genomlysning av driftdatanätet utifrån Svenska Kraft rekommendationer och krav. I arbetet ingår sammanställning av en rapport om risker och brister utifrån dessa krav. 

NetNordic erbjuder en helhetslösning för driftdatanät som uppfyller nya direktiv och riktlinjer från Svenska Kraftnät för säkerhet och redundans som också uppfyller krav på flexibilitet och effektiv drift. Samtidigt kan samtliga befintliga lösningar migreras in i det nya nätet, direkt eller över tid.

Några lösningar NetNordic erbjuder för denna bransch:

  • Nätanalys audit
  • IT-Säkerhetsrevision
  • Övervakning av nät
  • High och Low level design av nät
  • Kryptering av datatrafik
  • Managementsystem
  • Migrering av nät
  • Brandväggar

Helhetslösning

  • Säkra och robusta lösningar för samhällskritiska nät

Strategiska partners

Inom vertikalen Energibolag och Elnätverk samarbetar NetNordic med:

Contact by mail