”Idag är det en väldigt stor skillnad på hur kontaktcentret ser ut om man jämför med hur det såg ut tidigare. Som helhet har det varit en mycket positiv resa för oss tillsammans med NetNordic” .

Cathrine Evensen, Customer Service Centre Manager på Antalis
NetNordic Summit 2020 (online)

Ett digitalt event med ett krispigt och färskt innehåll inom IT-säkerhet och smarta datacenter. Tillsammans med marknadsledande leverantörer och marknadens absolut vassaste teknologier har vi skräddarsytt ett innehåll för dig som är beslutsfattare inom IT/drift och säkerhetsfrågor. Agendan består av keynote-talare, inspirerande föreläsare och inte minst intressanta breakout sessions. Anmäl dig redan idag!

Vilka är vi?

NetNordic är en oberoende systemintegratör med fokus på lösningar och tjänster för våra kunder inom nätverk, datacenter, säkerhet, och företagskommunikation.

Energibolag och Elnätverk

Elnätens driftdatanät (även benämnda processnät, driftnät eller SCADA-nät) har växt med elnäten och med elnätens ändrade krav och modernisering. I driftdatanäten är t.ex data för styrning och övervakning av elnätet, mätvärdesinsamling, övervakning av stationer och övriga tillgångar. Det kan även vara information om förändringar i nätet eller automatisering.

I driftdatanäten transporteras ofta olika tekniker i olika nät. Många elnät ser idag över sina driftdatanät i samband med ändrad kravbild från kunder och myndigheter, men också för att få en effektivare driftsituation i elnätet, ökad redundans och tillgänglighet samt höjd säkerhet i nätet.

Det NetNordic erbjuder elnät som vill vara säkra på att uppfylla krav och rekommendationer är en genomlysning av driftdatanätet utifrån Svenska Kraft rekommendationer och krav. I arbetet ingår sammanställning av en rapport om risker och brister utifrån dessa krav. 

NetNordic erbjuder en helhetslösning för driftdatanät som uppfyller nya direktiv och riktlinjer från Svenska Kraftnät för säkerhet och redundans som också uppfyller krav på flexibilitet och effektiv drift. Samtidigt kan samtliga befintliga lösningar migreras in i det nya nätet, direkt eller över tid.

Några lösningar NetNordic erbjuder för denna bransch:

  • Nätanalys audit
  • IT-Säkerhetsrevision
  • Övervakning av nät
  • High och Low level design av nät
  • Kryptering av datatrafik
  • Managementsystem
  • Migrering av nät
  • Brandväggar

Helhetslösning

  • Säkra och robusta lösningar för samhällskritiska nät