Contact by mail

11 september 2018

LKAB tar steget in i framtiden med hyperkonvergerad infrastruktur

LKAB:s gruva i Kiruna är världens största järnmalmsgruva. Här har storskalig järnmalmsbrytning pågått i snart 120 år. Brytningen pågår varje dag, 365 dagar om året. För både administration, gruvdrift och personsäkerhet är IT-systemen helt avgörande och ett driftstopp får enorma konsekvenser.  

– Det var en stor migrering så visst fanns det en oro innan. Det var ju hela vårt hjärta vi flyttade över, säger Rory Wikman som är sektionschef för IT-drift. Han var den som tog över efter projekt fasen och började använda miljön.  

– Mitt största intresse är att driften går så störningsfritt som möjligt. Där överträffade migreringen verkligen våra förväntningar; det gick otroligt smidigt, säger han.

Testmiljö gav mersmak

Redan 2013 satte LKAB upp en testmiljö med Nutanix för att testa tekniken. Då var de bland de första i Sverige att köra Nutanix.  

– Hösten 2013 blev vi kontaktade av LKAB som hade hört talas om Nutanix och ville utvärdera ny teknik för framtida datacenter. Vi presenterade plattformen för dem och de tyckte att det såg lovande ut, berättar Johan Tungström på NetNordic, och fortsätter:

– Testmiljön var klar i januari 2014 och de var väldigt imponerade av resultaten redan från början.  

LKAB:s ordinarie maskinpark som installerades 2012 bestod då av två Vblock med utrustning från bland annat Cisco, VMware och EMC. Ett alternativ hade varit att bygga vidare på samma infrastruktur när utrustningen närmade sig end-of-life, men istället valde LKAB att göra ett tekniksprång.

– Reinvestering i den befintliga utrustningen skulle bli för kostsamt och vi ville inte fortsätta med den äldre tekniken utan var nyfikna på hyperkonvergerat datacenter, säger Rory Wikman.

Eftersom LKAB är ett bolag helägt av svenska staten gjordes en offentlig upphandling med anbudsförfarande för att utröna vilken lösning som skulle passa bäst. Med i anbudsstriden fanns en uppsjö lösningar från såväl etablerade företag som uppstickare.  

– Vi valde mellan allt från traditionella SAN-lösningar till andra konkurrerande ”software defined”-lösningar, säger Christoffer Niemi som är IT-arkitekt på LKAB.  

Att valet föll på Nutanix berodde till stor del på att LKAB redan fått en försmak av deras lösning från den tidigare testmiljön med ett antal Nutanix-noder.  

– Vi tjuvstartade 2013 med software defined data center och såg uppsidan med det. Vi kände att Nutanix var en tillförlitlig lösning eftersom vi har kört det ganska länge. Vi litar på att det funkar i drift, samtidigt som det uppfyller de krav vi hade till ett fördelaktigt pris, fortsätter han.

Intelligensen sitter i mjukvaran

Hyperkonvergerad infrastruktur innebär ett nytt sätt att tänka kring datacenter. Istället för att ha kostsam, specialkonstruerad hårdvara som sköter de olika delarna i ett datacenter är tekniken mjukvarudefinierad, vilket betyder att funktionalitet körs i program på en server. Det gör att man lättare kan anpassa utrustningen efter ett växande behov och bygga ut med så kallade noder.  

– Hårdvaran är standardkomponenter ”off the shelf”. Det är mjukvaran som är hela intelligensen, säger Johan Tungström.  
Den stora skillnaden för LKAB mot den tidigare lösningen är framförallt två saker: enklare administration och en ökad flexibilitet.  

– Prism Pro är ett väldigt bra administrationsgränssnitt med ett ”1-click”-tänk. Att sätta upp nya servrar är väldigt smidigt och det är lätt att följa upp och monitorera hur systemet mår. Man ser i god tid när man behöver göra förändringar innan det blir bekymmer, säger Rory Wikman.

Med bättre insyn i systemet är det också lättare går att planera för vilka resurser som kommer att behövas i framtiden.  

– I gränssnittet ser du din run-rate över tid och hur mycket resurser du konsumerar i form av RAM-minne, CPU och så vidare. Baserat på din historik kan systemet göra intelligenta planeringar, säger Johan Tungström.

Mindre plats i serverhallen

Strax innan sommaren 2017 var avtalet om det nya datacentret klart och i slutet av juli levererade NetNordic hårdvaran till LKAB; en kombination av Nutanix, Rubrik för backup och Zerto för disaster recovery. Rent fysiskt innebar den nya lösningen en stor skillnad: de tidigare två Vblocken vägde 1500 kilo styck, vilket bland annat krävde att golvet i datahallen fick byggas om. Den nya hårdvaran från Nutanix och Rubrik består bara av två halvrack med hårdvara, något som både blir billigare och bättre för miljön.  

– Dels blir hallplatsen i datacentret mindre, dels drar utrustningen mindre ström och kräver mindre kylning, säger Johan Tungström.  

Efter installationen av själva hårdvaran var man framme vid den kritiska delen: migreringen. När den tidigare IT-miljön installerades tog migreringen tio veckor. Med en verksamhet som är i drift 365 dagar om året och där en dags brytning genererar malm motsvarande sex Eiffeltorn räknat i mängden stål innebär varje driftstopp stor ekonomisk påverkan. Nu var migreringen över på knappt fyra veckor.  

– Man paketerade tio olika migreringar med applikationer och servrar. Det var bara när de högprioriterade applikationerna skulle migreras som man behövde informera verksamheten, resten gick löpande. Kontorsapplikationer till exempel kan man ju göra efter kontorstid, berättar Kerstin Rönnberg som är change manager och hanterar driftsättningarna.

– Det mest kritiska systemet är gruvans inpasseringssystem. Det håller koll på vilka som är i gruvan och var. Går det ner så kan vi inte genomföra våra sprängningar på ett säkert sätt, och en stoppad sprängning är värd tiotals miljoner kronor, säger Kerstin Rönnberg.

Planering nyckel till lyckat projekt

Trots att LKAB bytte till en helt ny arkitektur och dessutom genomförde bytet under full drift gick projektet i det närmaste helt smärtfritt.  

– Det var ett av de bättre IT-infrastruktur projekten vi kört. Vi migrerade 358 servrar, i princip störningsfritt, och höll tidsplanen med god marginal. Verksamheten har knappt märkt att vi bytt båda våra datacenter så det är en riktigt framgång, säger Jonas Esko.  

En av framgångsfaktorerna var en gedigen planering:  

– Alla relevanta resurser var på banan och jag var inspelad i god tid. Det är inte alla projekt som går såhär bra, säger Kerstin Rönnberg.  

– Johan Tungström involverade berörda delar av organisationen på ett bra sätt och hade en bra dialog med våra change managers. Det märktes att han jobbat som projektledare förr, säger Rory Wikman.  

Med den nya IT-miljön på plats kan LKAB utforska vilka nya möjligheter de har att leverera IT-stöd till sin verksamhet, särskilt när ny teknik som AI och Internet of Things står för dörren.  

– Med NetNordic och Nutanix är vi redo för den typen av lösningar också. När allt fler delar av företaget digitaliseras blir IT bara viktigare och viktigare. Nu känner vi att vi är rustade för framtiden, säger Jonas Esko.