Contact by mail

Managed Analytics

NetNordic managerad tjänst för big data-analys med Elasticsearch är utformad för att ge företag en omfattande lösning som gör det möjligt att snabbt och effektivt samla in, lagra, bearbeta och analysera data.


Varför Managed Analytics?

Att använda en managerad tjänst för big data analytics med Elasticsearch erbjuder flera fördelar för företag. Här är några nyckelskäl till varför:

Expertis: Vårt team av experter har kunskapen och erfarenheten för att hantera alla aspekter av implementeringen, vilket innebär att du kan spara pengar på rekrytering, utbildning och löner samtidigt som du fortfarande får högkvalitativ service och support. Låt NetNordic ta hand om besväret med att hantera din Elasticsearch-implementering så att du kan fokusera på det som verkligen betyder – att växa ditt företag.

Att hantera en Elasticsearch-implementering kan vara tidskrävande och komplex. En hanterad tjänst tar hand om alla aspekter av implementeringen, inklusive programvara och hårdvaruhantering, nätverkskonfiguration och övervakning.

NetNordic tillhandahåller förbättrad säkerhet för Elasticsearch-implementeringar. Detta inkluderar regelbundna uppdateringar och patchar för att säkerställa att systemet är skyddat mot potentiella sårbarheter.

Tjänsten kan vara mer kostnadseffektiv än att hantera en Elasticsearch-implementering internt. Detta beror på att kunderna inte behöver investera i hårdvara, programvara och personal för att hantera systemet.

Vad ingår?

NetNordic kommer att hantera och underhålla befintliga Beats, Agents och Logstash, inklusive hantering av Fleet Server och policys, skapa nya policys för befintliga Elastic Agents, övervaka Fleet Server och befintliga Elastic Agents, uppgradera Fleet Server och Elastic Agents vid behov och hantera befintliga Logstash-pipelines.

NetNordic tillhandahåller stack-övervakningstjänster till kunden för att övervaka Elastic Stack-prestanda, identifiera mönster, felsöka problem och spåra systemhälsa och tillgänglighet. Stack-övervakning hjälper till att tilldela resurser effektivt och tillhandahåller ett verktygskit för datavisualisering för att analysera Elasticsearch-kluster, noder och index. Övervakningen hjälper också till att förebygga problem, lösa prestandaproblem och utföra snabb felsökning genom att spåra olika mätvärden såsom sök- och indexprestanda, minnesanvändning, nätverks- och systemmätvärden, klusterhälsa och nodtillgänglighet.

Indexhantering innefattar inställningar för indexjustering, analys och förbättring av indexkartläggning, optimering av frågetid och hantering av sharder. Det innebär också att hantera indexproblem, såsom konflikter, uppdateringar, kartändringar och raderingar. Dessa uppgifter är viktiga för att säkerställa skalbarheten och effektiviteten i Elasticsearch, vilket i slutändan leder till en bättre användarupplevelse.

NetNordic kommer att hantera livscykelhantering av Elasticsearch-index (ILM), en funktion som möjliggör automatisk indexhantering. ILM ger möjlighet att definiera, hantera och automatiskt övergå index eller index genom olika stadier i deras livscykel.

När företag blir alltmer beroende av teknologi är det viktigt att ha en tjänsteleverantör som kan säkerställa smidig drift av dina system. Men det räcker inte att bara outsourca dina IT-behov och hoppas på det bästa. Du behöver ha synlighet över prestanda och effektivitet hos den tjänst som tillhandahålls, och det är där rapportering kommer in.

Rapportering är avgörande för den kontinuerliga förbättringen av vår tjänst. Genom att analysera data som tillhandahålls i rapporter kan vi identifiera områden där vi kan förbättra och göra ändringar för att säkerställa att vi levererar den bästa möjliga tjänsten till våra kunder.

Med NetNordics supporttjänster kan du vara trygg med att dina incidenter och andra typer av förfrågningar kommer att hanteras snabbt och effektivt. Vårt ärendehanteringsystem är tillgängligt under normala arbetsdagar eller som ett alternativ 24x7x365.

Med utökade servicetider hanteras kritiska och allvarliga händelser utanför normala arbetstider, medan andra förfrågningar hanteras under normala arbetstider. Våra tjänster är utformade för att förbättra skalbarheten och snabba upp utvecklingen genom att snabbt distribuera och hantera säkra, högt tillgängliga och pålitliga applikationer.

Uppgraderingar och patchar hanteras också noggrant. Uppgraderingar genomförs under normala arbetstider, men om det skulle störa era operationer kan de schemaläggas utanför arbetstid mot en extra avgift. Och för brådskande uppgraderingar eller uppdateringar kan NetNordic agera utan förvarning för att korrigera eller förhindra akuta fel eller säkerhetsproblem. 24/7 kan inkluderas i tjänsten för att möta specifika affärsbehov. Genom att distribuera och hantera säkra, högt tillgängliga och pålitliga applikationer, tillhandahåller vi vår hanterade Elasticsearch-tjänst.

Big data-analys

Läs mer om big data-analys och hur organisationer utvinner värdefulla insikter från stora och komplexa datamängder, vilket leder till förbättrade beslutsfattande, operativ effektivitet, innovation och konkurrensfördelar.