Contact by mail

Säker Infrastruktur ökar
i en osäker tid

Infrastruktur är ett omfattande begrepp. Något förenklat kan det beskrivas som verktygslådan som får verksamhetssystemen och därmed får verksamheten att snurra. Eller de underliggande tekniska plattformar och applikationer, som verksamhetssystemen vilar på. Det omfattar bland annat nätverkslösningar, serverdrift, lagring, säkerhetsfunktioner och olika typer av stödsystem, som exempelvis e-post och databaser.

Våra tjänster inom säker infrastruktur omfattar processer såsom övervakning och drift, incident- och problemhantering samt även förändrings-, konfigurations-, kapacitets- och kontinuitetshantering för att tillhandahålla tillförlitliga IT-tjänster till kunder och användare.

På NetNordic har vi en massiv bakgrund inom IT–infrastruktur och kan därför erbjuda specialister med både bred och djup kompetens inom allt från utredning, analys och rådgivning till design, arkitektur, tekniskt utförande samt drift och övervakning.

Vi använder innovativ marknadsledande teknik, skräddarsydda och specialiserade lösningar för att möta dina behov – specifikt för din bransch. Tillsammans med våra kompetenta tekniska rådgivare och högt certifierade IT-konsulter förbättrar vi ditt affärsvärde genom att applicera en mer flexibel, säker och skalbar applikations- och molninfrastruktur. Vi levererar allt från arkitektur och design, till implementering och projektledning samt support- och driftstjänster. End-to-end tjänster för er digitala resa.

Framtidens lösningar
inom IT-infrastruktur

Skapa flexibilitet och skalbarhet i ditt datacenter, genom effektiv och säker infrastruktur.