Contact by mail

NetNordic övervakar dina IT-system

Kontinuerlig övervakning av dina IT-system säkerställer att du upplever stabila tjänster och hög drifttid.

Proaktiv övervakning

Vårt mål är att förhindra proaktiva arbetsfel på din lösning.

Kontinuerlig bevakning av dina IT-system säkerställer att du upplever stabila tjänster och hög drifttid. NetNordic kommer snabbt att kunna identifiera eventuella svagheter i systemet och reagera proaktivt på olämpliga händelser, förhoppningsvis innan du märker något.

Genom att ingå avtal om övervakning av dina system minskar du risken för systemfel och får en bättre upplevelse av dina IT-system. Övervakning & Rapportering innefattar även att du regelbundet får en driftsrapport från oss.

Du kan ingå avtal om Övervakning & Rapportering som en fristående tjänst eller så kan du välja att inkludera den i ett mer heltäckande Service- och support- eller driftavtal med NetNordic.

Minska risken och få en bättre upplevelse.

Övervakning tjänster

Drift och övervakning som tjänst

Skalbara drifttjänster på era villkor.

Genom att låta oss att sköta driften utav era IT system som en tjänst kan du fokusera på din kärnverksamhet. Du får ökad tillgänglighet genom att vi övervakar era system dygnet runt 24/7, 365 dagar om året från vår NOC. Vi går tillsammans med er eller er IT-avdelning igenom en handlingsplan där vi aktivt och proaktivt övervakar och åtgärdar era system och tjänster. Vi backar upp era system och verifierar att backuperna fungerar utarbetar tillsammans med er och ert Service Level Agreement (SLA) fram en Recovery Time Objective(RTO), Recovery Point Objective(RPO) och en Disaster Recovery Plan (DRP) plan. 

Tillsammans med er skräddarsyr vi en miljö som passar just era behov och och ansvarsrollerna blir tydliga. Ni sänker era driftskostnader jämfört med om ni skulle sköta driften själva.

Vi erbjuder er

  • Total drift utav er miljö och/eller era applikationer och system
  • Ni får möjlighet att 24/7 få tillgång till teknisk personal
  • Ett skräddarsytt Service Level Agreement (SLA) efter era behov
  • Patch hantering och underhållÖvervakning 24/7
  • Drift i era lokaler, drift i våra datacenter eller i en hybridlösning