Contact by mail

Säkerhetstjänst för att skydda Er organisation mot CSAM

Det växande hotet från interna risker relaterat till anställdas tillgång till material med sexuellt övergrepp mot barn (CSAM) representerar en allvarlig och ökande utmaning. Förändrade arbetsmetoder och den utbredda användningen av företagsteknik, i kombination med plattformar för sömlös delning av bilder, krypterade nätverk och chattforum, ökar riskerna för olagliga aktiviteter inom företag. Anställda involverade i sådana beteenden utgör en signifikant risk, vilket kan leda till cyberattacker, utpressning och andra allvarliga hot. Konsekvenserna av inblandning i CSAM är djupgående och påverkar inte bara organisationer negativt, utan också samhället i stort.

NetClean har utvecklat en avancerad lösning för att aktivt identifiera och förhindra spridningen av CSAM-material. Denna lösning är redan implementerad på över 1,5 miljoner enheter globalt hos framstående multinationella företag och organisationer.

Som en del av vårt åtagande att erbjuda omfattande säkerhetslösningar, introducerar NetNordic NetClean-as-a-Service. Denna helhetslösning inkluderar:

  • Teknisk implementation och konfiguration av NetClean för CSAM-skydd.
  • Realtidsdetektering och blockering av CSAM-material samt olagliga webbplatser.
  • Automatiserad rapportering och varningssystem.
  • Livscykelhantering och teknisk support (8×5).
  • Stöd för att etablera en effektiv incidenthanteringsprocess inom er organisation.

Med NetClean-as-a-Service från NetNordic får er organisation tillgång till den expertis och teknologi som krävs för att effektivt skydda mot interna säkerhetshot och bidra till en säkrare digital arbetsmiljö.

Cybersäkerhet

Helhetsgreppet förutsätter rätt anpassade teknologier, processer och en av verksamheten understödd cyberkultur.

Cyber_Security_Web_Front_Page_2021