Contact by mail

Framtidens lösningar inom IT-infrastruktur

Skapa flexibilitet och skalbarhet i ditt datacenter, genom effektiv och säker infrastruktur.


Smarta datacenter för framtiden

Med vårt begrepp smarta datacenter avser vi lösningar som levererar mer funktion till lägre pris. De är skalbara och låter dig konsumera IT på moln-vis. Genomgående är att lösningens smarthet ligger i mjukvara med inspiration hämtad från stora molnjättar såsom Amazon, Google och Facebook.

Netnordic erbjuder innovativa datacenterlösningar som bygger på den senaste tekniken från marknadsledande partners. Genom att virtualisera och förenkla ert datacenter kommer ert företag få betydande konkurrensfördelar och mycket lägre driftskostnad.

Virtualisering innebär en snabbare leverans av IT-tjänster, ökad drifteffektivitet och minskade risker. Vi levererar lösningar för olika branscher och segment, till både företag och tjänsteleverantörer.

Vi skapar både skalbarhet och flexibilitet för ditt företag!

Nätverk-för-datacenter_web_2

Specialiserade lösningar för alla behov

Netnordic hjälper ert företag i utbyggnaden av datacenter med hjälp av den nyaste tillgängliga tekniken. Vi är en oberoende nordisk systemintegratör som samarbetar med ledande partners inom datacenter. Våra konsulter ser över vilka behov ert företag har och tar fram de allra bästa lösningarna, baserade på era nuvarande och framtida behov och önskemål. Upptäck hur vi kan förbättra ert nätverk och datacenter – ta kontakt med oss idag.

Skalbarhet och flexibilitet i molntjänster

Dagens marknadstrender som mobilitet, molntjänster, sociala medier, applikationer och big data kräver att företag och datacenter ständigt är innovativa och ligger i framkant. SDDC, Software Defined Data Center, är nästa steg i evolutionen inom servervirtualisering och molntjänster. SDDC samordnar och prioriterar trafikströmmarna i moderna datacenter i Sverige och är bra anpassade för att hantera den ökande trafiken.

Det moderna datacentret i Sverige

Ett modernt datacenter erbjuder den flexibilitet och skalbarhet som ni behöver för att hantera kommande affärsbehov, där allt från övervakning till IT drift igår. Eftersom att en innovativ datahall innebär en högre effektivitet, leder det till betydande kostnadsbesparingar för ert företag. SDDC förenklar det operativa arbetet och säkerställer att applikationer och tjänster lever upp till de krav ert företag ställer på kapacitet, tillgänglighet och ledtider. Genom att placera ut en
SDDC i företaget får ni en högre IT-flexibilitet, kan leverera nya tillämpningar
mycket snabbare, samt vara mer lyhörda för behov från era användare och kundbas.

Virtualisera och förenkla ert nätverk

Vi effektiviserar ert datacenter, samt sköter övervakning och IT drift genom att reducera antalet enheter i datacentret. På det viset sänks både kapital- och driftskostnaden radikalt.

Vi genomför nästa generations datacenter-plattformar som ett skalbart system, och som er dedikerade partner kan ta vi fullt ansvar för ert datacenter.

Vi kan erbjuda lösningar som ökar er konkurrenskraft!

Hybrid Cloud Infrastructure

Den främsta fördelen med ett hybridmoln är smidighet. Behovet av att snabbt anpassa och ändra riktning är en kärnprincip i en digital verksamhet.

Strategiska partners

Nutanix logo Cohesity logo