Contact by mail

Hälsa- och välfärdsteknik

Den ökade tillväxten av vårdbehov i dagens samhälle kräver säkra IT-lösningar som kommer att garantera bra vård på användarens villkor. Målet är att med ny teknik förbättra individens livskvalitet på institutioner, vårdhem och privathem. Men också att underlätta och skapa en tydligare, mer flexibel och effektivare arbetsdag för alla användare av hälsa- och välfärdsteknik. Därför har vi utvecklat plattformen NetNordic Care. Det är en teknisk plattform som binder samman befintlig- och framtida teknik med användarna och ger dem en övergripande översikt av hälsoläget.

Användarens villkor

Målet med välfärdsteknik är att kunna tillhandahålla mycket vikta e-tjänster för de användare som behöver det. Viktigt blir då här att vårdgivaren måste kunna följa upp vården genom en tjänst som binder samman institutioner med hemmalivet.

NetNordic kan tillhandahålla ett ekosystem av tjänster riktat till vårdinstitutioner, som underlättar deras arbete och förbättrar vården människor får i hemmet. NetNordics lösningar för välfärdsteknologi vänder sig till flera olika användare, och kan därför användas oavsett om du är patient, vårdnadshavare, volontär eller familjemedlem.

NetNordic Care – En plattform för välfärdsteknologi

NetNordic Care är en plattform för hantering, övervakning, integrering och rapportering av befintliga och framtida professionella IT-system. Teknik som till exempel säkerhetsalarm, elektroniska medicinautomater, åtkomstkontroll, rörelseövervakning eller elektroniska patientjournaler. NetNordic Care hanterar också kommunikation till användare, tjänsteleverantörernas ekosystem, svarcenter och vårdgivare.

NetNordic Care plattformen bygger på erfarenheter från den smarta användningen av teknik från olje- och gassektorn, eftersom olje- och gassektorns egenskaper och vårdsektorns egenskaper har många likheter med välfärdssektorn, såsom strikta krav på processer och förfaranden, många professionella system och risken för liv och hälsa om något skulle gå fel.

Flexibel och skalbar lösning

NetNordic Care plattformen är en öppen, flexibel och säker lösning som kan skalas upp eller ner efter ert unika behov. Systemet ger en visuell och enkel översikt för användarna, genom effektiv och bra hantering av händelser genom olika tjänstepaneler.

Netnordic Care integrerar patientlösningarna i vårdhemmet med hemvårdstjänsterna i kommunen. Samma välfärdstekniska enheter kan följa tjänstemottagaren på hela välfärdsturen, hemifrån, via vårdhem och vidare till vårdhemmet.

Den snabbt växande IoT-marknaden

Designad för den snabbt växande IoT-marknaden, integrerar lösningen NetNordic Care alla typer av larmlösningar från alla tillverkare och leverantörer. Detta innebär att du kan införliva larmprodukter från andra leverantörer än oss. Vi bygger ständigt ny funktionalitet i lösningen, till exempel:

  • Videoövervakning
  • Ny mobilapplikation för volontärer / släktingar
  • Ny mobilapplikation och ledighetsansökan för vårdhem / vård och anfallslarm / anställningsalarm