Contact by mail

Vi erbjuder data logging som en tjänst

En organisation kan lagra den data som kommer in för att användas framåt som en grund för att skapa prognoser eller trendanalyser. Lagringen av data kan göras i molnet eller i datacenter – låt oss hjälpa er!

Analysera all er trafik
genom Data logging!

Data logging är ett annan benämning för att samla och lagra data över tid, för att kunna analysera trender eller dokumentera händelser i en IT-miljö. Genom data logging kan man till exempel se hur data har modifierats och vem som har modifierat den.

NetNordic kan erbjuda hela eller delar av designen, implementationen och driften som en tjänst. Med alla de fördelar som det innebär i form av effektivisering, trygghet och möjligheten att snabbt öka och minska omfattningen.

Data logging som en tjänst

En tjänst kan se ut på oändligt många sätt, vilket gör sig utmärkt när ni har ett specifikt behov att uppfylla. NetNordic tillhandahåller resurskonsulter, konsulttjänster och kan erbjuda allt som en tjänst. Vi paketerar det som ni behöver enligt era önskemål.

Vi kan managera tjänsten åt er genom en av våra service operations managers och ger er insyn via t.ex. KPI och SLA. Eller så styr ni tjänsten själva, ni bestämmer! Undrar du över något? Kontakta oss!

Er viktigaste data

Det första steget i att ta fram värdeskapande statistik för er organisation börjar med att lagra den data som ni kommer använda framåt som grund för att skapa prognoser eller trendanalyser. Lagringen av data kan göras i molnet eller i datacenter, vad man nu föredrar. Genom informationen från era logg-meddelanden kan ni till exempel analysera och felsöka incidenter, identifiera trender och sätta gränsvärden för alarm som är relevanta för er verksamhet.

Data logging genom ELK-stacken

Vi har ett nära samarbete med Elastic och besitter stor teknisk kompetens inom deras produkter, lösningar och arkitektur.  Oavsett om ni söker att fräscha upp en befintlig lösning eller ta fram en helt ny är Elastic-lösningar en perfekt utgångspunkt. NetNordic kan allt om att aggregera, organisera, och managera loggar på ett effektivt sätt och kan hjälpa er att samla realtids log-data från era applikationer, servrar och cloud-tjänster.