Få din egen dedikerade kvalitetssäkring

En Service Manager fungerar som kontaktpunkt och kvalitetssäkring i NetNordics driftsorganisation.

Uppnå större förutsägbarhet

NetNordic kan erbjuda ett Service Manager-avtal till alla kunder som har löpande tjänsteleveranser från NetNordic och behov av en dedikerad serviceresurs.

En Service Manager fungerar som kundens kontaktpunkt och kvalitetssäkring i NetNordics driftsorganisation.

Tjänsten är relevant för dig som har ett önskemål större förutsägbarhet och en optimal driftsituation utan onödiga risker. Ett Service Manager fungerar som kontaktpunkt och kvalitetssäkring i NetNordics driftsorganisation.

Unikt avtal för varje kund

Den specifika omfattningen av ett Service Manager-avtal varierar med kundens och serviceavtalets komplexitet och omfattning samt kundens önskemål och prioriteringar avseende mötes- och rapporteringsfrekvens, effektivitet under hela avtalsperioden.

Service-Manager_web

Arbetsuppgifter för NetNordic Service Manager:

 • Upprätta verksamhetsplaner med kunden och rapportera om överenskomna effektivitetsmål.
 • Ansvar för att kalla till och genomföra möten för verksamhetsrapportering.
 • Eskaleringspunkt i kritiska felsituationer
 • Optimering av ingångna avtal
 • Hantering av tredjepartsleverantörer
 • Uppföljning av planerade förändringar
 • Säkerställa dialog mellan nyckelresurser och ledning, för att optimera ingångna avtal.
 • Informera om nyheter och villkor som kunden kan dra nytta av

Överenskommelse efter behov

Tjänsten NetNordic Service Manager bygger på varianterna Guld, Silver och Brons – och anpassas efter kundens specifika behov och önskemål:

 • BRONS: Kvartalsvisa verksamhetsstatusmöten, standardrapportering, årsstatus, uppföljning av avtal och förändringar.
 • SILVER: Som Brons, men därutöver månatliga driftstatusmöten, skräddarsydd servicerapportering, tekniska möten, uppföljning av incidenter, projekt, leverans och eskalering.
 • GULD: Som Silver, men utöver ledningsmöten, analyserar SLA vid hantering av tredje part, kundplaner och rapportering om effektivitetsmål.
Service manager tjänster

Kontakta oss!

Ring oss gärna direkt på vårt telefonnummer +46 8 555 068 00, skicka oss ett mail sales.se@netnordic.com, eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss! Tack!

Contact by mail