IT-tjänster och konsulter till privata bolag
och myndigheter i hela Sverige!

Vi erbjuder tjänster inom bland annat Multi-Cloud & Application Enablement och systemutveckling. Vi har lång erfarenhet av IT-infrastruktur. Med vår specialistkompetens hjälper vi våra kunder att effektivisera deras IT-miljöer.

Multi-Cloud &
Application Enablement

Minska komplexiteten i flera moln med en plattform byggd för att köra alla appar över alla moln.

Om ditt företag prioriterar digitala transformationsinsatser är uppgiften att skapa och hantera en molnsäkerhetsstrategi nära förestående. Detta visar sig ofta vara en utmaning för IT-team som saknar förtrogenhet med molnmiljöer.

Att hantera komplexiteten i hybrid-, multi- och offentlig molnsäkerhet gör traditionella IT-verktyg och bästa praxis ineffektiva, vilket gör att företag blir mottagliga för allvarliga sårbarheter.

NetNordic hjälper dig att utveckla en djupare förståelse för molnmiljöer och ett strategiskt, modernt förhållningssätt till säkerhetspolicy med vår omfattande guide.

Strategiska partners

NetNordic samarbetar med Nutanix.

Contact by mail