Vi är experter på SecOps!

Bra säkerhet kommer inte av sig självt, det behöver växa fram och konstant underhållas. NetNordics konsulter är experter på SecOps.

All form av IT-säkerhet

Kärt barn har många namn, och i fallet av säkerhet, även former. Bedriva en säker verksamhet som är skyddad mot alla digitala hot är ingen enkel bedrift.

Det kan röra sig om att härda brandväggar, tighta till rutiner eller bedriva utbildningar för att förbättra personalens säkerhetstänk.

NetNordic är verksamma inom hela säkerhetsområdet. Oavsett vilka utmaningar ni står inför kan vi säkert hjälpa er med er SecOps.

NetNordic kan erbjuda hela eller delar av designen, implementationen och driften som en tjänst. Med alla de fördelar som det innebär i form av effektivisering, trygghet och möjligheten att snabbt öka och minska omfattningen.

Security som en tjänst

En tjänst kan se ut på oändligt många sätt, vilket gör sig utmärkt när ni har ett specifikt behov att uppfylla. NetNordic tillhandahåller resurskonsulter, konsulttjänster och kan erbjuda allt som en tjänst. Vi paketerar det som ni behöver enligt era önskemål. Vi kan managera tjänsten åt er genom en av våra service operations managers och ger er insyn via t.ex. KPI och SLA. Eller så styr ni tjänsten själva, ni bestämmer!

SecOps en del av verksamheten

Istället för att ha säkerhet som en funktion som kravställare mot organisationen integreras den och arbetar mot gemensamma mål som täcker in verksamhetsnytta och säkerhet.

Security Operations (SecOps) är ett samarbete mellan säkerhet och driftsfunktioner.

Genom att kombinera de med varandra får ni IT-säkerhet som genomsyrar er verksamhet.

För att lyckas med Security Operations behövs både kunskap och erfarenhet. Vi kan hjälpa er välja vilka verktyg och metoder som är bäst lämpade för er SecOps. Kontakta oss – så hjälper vi er!

Kontakta oss!

Ring oss gärna direkt på vårt telefonnummer +46 8 555 068 00, skicka oss ett mail sales.se@netnordic.com, eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss! Tack!

Contact by mail