Contact by mail

Avmystifiera cybersäkerhet

IT-Säkerhet

17 april 2024


Avmystifiera cybersäkerhet: Vanliga myter och missuppfattningar

Cybersäkerhet är en avgörande fråga för oss alla, såväl på individnivå som på arbetsplatsen. Cybersäkerhetsfältet är dock fullt av myter och missuppfattningar som avsevärt kan förhindra effektiva säkerhetsåtgärder. Låt oss avslöja några av de mest utbredda cybersäkerhetsmyterna för att hjälpa dig navigera komplexiteten i att hålla dina digitala miljöer och information säker.

Cybersäkerhetsmyt #1: Mer delning av cyberhotintelligens är alltid bättre

Verkligheten: Kvalitet är viktigare än kvantitet när det gäller att dela cyberhotintelligens. Överväldigande mängder ofiltrerad data leder ofta till förvirring snarare än klarhet. Effektiv delning innebär precisa, handlingsbara upplysningar som direkt förstärker en organisations försvarsåtgärder.

Cybersäkerhetsmyt #2: Varje hackingdemonstration indikerar ett omedelbart hot

Verkligheten: Inte alla sårbarheter som presenteras på konferenser kommer att utnyttjas i stor skala. Många sårbarheter som presenteras är inte praktiska för utbredd exploatering och kräver betydande resurser för att utnyttjas.

Cybersäkerhetsmyt #3: Det råder en akut brist på cybersäkerhetstalanger

Verkligheten: Även om det finns ett behov av skickliga cybersäkerhetsprofessionella, är den upplevda bristen ofta överdriven. Lämplig kompensation och karriärutvecklingsmöjligheter kan locka och behålla den nödvändiga talangen in-house, i andra fall går den att avropa genom konsultuppdrag.

Cybersäkerhetsmyt #4: Outsourcing frånsäger dig allt ansvar för säkerheten

Verkligheten: Att outsourca IT-funktioner fråntar inte en organisation ansvaret för att säkerställa dataskydd. Juridiska och etiska skyldigheter att skydda data kvarstår hos den ursprungliga dataägaren. Det är avgörande att ha robusta avtal och kontinuerlig tillsyn med alla tredjepartsleverantörer.

Cybersäkerhetsmyt #5: Compliance är detsamma som säkerhet

Verkligheten: Att vara ”compliant” med regleringar är inte alltid synonymt med omfattande säkerhet i praktiken. Compliancekontroller kan hjälpa, men de täcker inte alla potentiella sårbarheter. En proaktiv, genomgående säkerhetsstrategi är nödvändig för verkligt skydd.

Cybersäkerhetsmyt #6: Mina data är inte viktiga, det är ingen stor sak om jag blir hackad

Verkligheten: Alla data är värdefulla för cyberbrottslingar, och även till synes obetydliga data kan utnyttjas i större cyberattacker.

Cybersäkerhetsmyt #7: Unga människor är bättre på cybersäkerhet

Verkligheten: Cybersäkerhetskompetens är inte naturligt kopplad till någons ålder. Effektiva cybersäkerhetspraktiker kommer från utbildning och erfarenhet, inte enbart bekantskap med teknik.

Cybersäkerhetsmyt #8: Nyare programvara och enheter är automatiskt mer säkra

Verkligheten: Nytt betyder inte nödvändigtvis säkert. Nya enheter och programvara kan komma med sårbarheter som behöver omedelbar uppmärksamhet, såsom uppdatering av programvara och ändring av standardinställningar och lösenord.

Cybersäkerhetsmyt #9: Vi har aldrig blivit hackade, så vi måste vara säkra

Verkligheten: Bara för att en organisation inte har upplevt en säkerhetsincident tidigare betyder det inte att den är immun mot framtida attacker, eller att hackaren faktiskt har ett etablerat fotfäste (fjärrkontroll, eller spionkanal) som inte upptäcks.

Cybersäkerhetsmyt #10: Molnet är per definition osäkert

Verkligheten: Molnet kan vara lika säkert, eller till och med säkrare, än traditionella system som körs i det egna datacentret on-prem. Molnleverantörer investerar kraftigt i säkerhetsåtgärder.

Cybersäkerhetsmyt #11: Säkerheten i molnet blir molnleverantörens ansvar

Verkligheten: Säkerheten i molnet är ett delat ansvar. Medan leverantörerna ansvarar för säkerheten hos molninfrastrukturen, måste kunderna säkra sin data och sina identiteter.

Cybersäkerhetsmyt #12: Du kan alltid återställa data i molnet

Verkligheten: Även om molnleverantörer erbjuder olika nivåer av återställning, finns det en hake: dessa säkerhetskopior är sällan avsedd att göra all data tillgänglig och sällan utan extra tilläggskostnader.


Vill höra från dig! Vilka är dina favoritcybersäkerhetsmyter? Vilka är dina erfarenheter eller hjälp till med ytterligare cybermyter både från ditt personliga eller professionella liv. Är övertygad om att vi snabbt kan sätta ihop en topp-100 lista.

Göran Walles
Cybersecurity CTO, NetNordic
goran.walles@netnordic.com

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet