Contact by mail

6-punktslista mot Ransomware

IT-Säkerhet

13 mars 2024


Engbloms

6-punktslista mot Ransomware

Ransomware fortsätter att vara ett framträdande hot mot organisationer över hela världen. Nyligen delade min kollega, Jonas Engblom – en av våra erfarna konsulter inom säkerhetslösningar – sin insiktsfulla punktlista för att belysa kärnorsakerna till att organisationer blir måltavlor för dessa attacker. Utifrån Jonas observationer under hans arbete ute på fältet, där han hjälper kunder att bekämpa cyberhot, sammanfattar jag här våra gemensamma insikter. Vårt mål är att erbjuda produktneutrala råd för att stärka din organisations försvar mot ransomware.

Varför drabbas organisationer av ransomware?

 • Komplexa nätverk med säkerhetsluckor: Nätverkens växande komplexitet skapar oövervakade säkerhetsgap.
 • Brist på översyn: Utan transparent insyn i IT-miljön kan hotaktörer röra sig obemärkt.
 • Föråldrad säkerhet: Gamla säkerhetssystem och infrastruktur inbjuder till attacker.
 • Försummade loggar: Loggar som inte övervakas kan avslöja misstänkt aktivitet men missas ofta.
 • Omfattande utbildning och robusta skyddsåtgärder är essentiella mot otillräckligt phishing-skydd: Många attacker inleds med enkel phishing.

 

Hur kan vi förebygga ransomwareattacker?

 1. Utbilda användare: En välinformerad användarbas är din första försvarslinje. Regelbunden utbildning är avgörande.
 2. Öka nätverkssynligheten: Implementera verktyg som ger bättre insyn och förståelse över ditt nätverk.
 3. Stärk endpointsäkerheten: Använd skydd för att snabbt identifiera och hantera incidenter.
 4. Minimera exponering: Begränsa åtkomst från fientliga regioner för att minska bruset av bot-trafik.
 5. Begränsa åtkomsten: Tillämpa ”lägsta privilegium”-principen och granska administrativa rättigheter noggrant. Implementera MFA för administration av backup.
 6. Förbättra din beredskapsplan: Utveckla (och träna på) en tydlig incidenthanteringsplan som inkluderar strategier för kommunikation under attacker.

 

Vikten av balans och samverkan

I kampen mot ransomware är det avgörande att inte fastna i för långa och omständiga åtgärder. Jonas och hans kollegor strävar efter att kontinuerligt samverka med sina kunder för att finna den optimala balansen mellan praktiska tillämpningar, tillgängliga resurser och tekniska lösningar. Jonas Engbloms expertis är oumbärlig, och hans pragmatiska checklistor visar sig ofta vara ovärderliga verktyg för att hantera komplexa säkerhetsutmaningar. Genom att anamma en balanserad och samarbetsbaserad strategi kan du stärka din organisationsförmåga att förebygga och hantera ransomwareattacker.

Uppmaning till handling: Skapa egna checklistor

Vår resa mot en mer säker digital miljö börjar med proaktiva steg. Vi har delat Jonas Engbloms expertstrategier för att ge dig ett grundexempel, men varje organisation har unika utmaningar och behov. Vi uppmanar därför att använda dessa insikter som en utgångspunkt för att skapa egna, skräddarsydda checklistor. Genom att anpassa dessa rekommendationer till din organisations specifika förhållanden kan du utveckla en ännu starkare försvarsmur mot ransomware, eller andra cyberhot för den delen.

Göran Walles
Cybersecurity CTO, NetNordic

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet