Contact by mail

Människocentrerad cybersäkerhet

IT-Säkerhet

21 februari 2024


Människocentrerad cybersäkerhet:

En nödvändighet

Låt oss gå direkt på ett ämne som gör nytta i ert cyberförsvar. I samarbete med vår strategiska partner Proofpoint, fokuserar Netnordic på att stärka cyberförsvar genom ett människocentrerat säkerhetsperspektiv. Genom att sätta individen i centrum för våra säkerhetsstrategier, försvårar vi avsevärt för cyberangripare att nå sina mål. Detta tillvägagångssätt är inte bara en försvarsstrategi, utan omdefinierar hur vi behöver skydda våra digitala identiteter. Nyligen hade vi äran att sitta med Mikael Järpenge, en framstående säkerhetsexpert från Proofpoint. Hans presentation av ”People Centric Security” är inte bara upplysande utan även en katalysator för intressanta diskussioner där vi brainstormar hur vi bäst kan hjälpa våra kunder i deras cyberförsvar såväl proaktivt som reaktivt.

People Centric Security:

En djupdykning i angriparens perspektiv, och vårt eget försvarsfokus

Bilden illustrerar behovet att skydda både teknik och våra medarbetare, med tillhörande elektroniska identiteter (konton). Vi ser det traditionella försvarsperspektivet med nätverk, IT-infrastruktur och system (Defenders POV), men även angriparens perspektiv som för att snabbare uppnå sitt mål angriper människor genom deras identiteter och för den delen även indirekta attacker mot tredjepartsaktörer och leveranskedjor. Våra identitetsskydd måste stärkas för att minska risken att en eller fåtal personer, oavsett position inom organisationen såsom ekonomichefen eller IT-administratören, kan få konton konfiskerade eller bli ”lurade”. Detta perspektiv understryker vikten av att skydda användarnas elektroniska identiteter för att förhindra missbruk som leder till allvarliga angrepp, såsom ransomware eller finansiellt bedrägeri.

Nödvändigheten av *kontinuerlig* identitetssäkerhetsinspektion

För att ytterligare stärka våra försvarsstrategier är det nödvändigt att kontinuerligt övervaka och analysera kritiska system såsom Enterprise AD, Entra-ID (Azure AD) och Privileged Access Management (PAM). Genom kontinuerlig inspektion kan vi upptäcka och prioritera identitetssårbarheter, vilket är avgörande för att stärka vårt skydd mot de mest sofistikerade angriparna. Med rätt systemstöd går det idag att effektivt identifiera och åtgärda:

  • Konfigurationsfel i Enterprise AD och Entra-ID: Dessa fel ger angripare obehörig tillgång och möjliggör skadliga aktiviteter.
  • Privilege Access Management (PAM)-luckor: Att säkerställa att PAM-lösningar är korrekt konfigurerade och hanterade är avgörande för att förhindra obehörig åtkomst till kritiska system och data.
  • Identitetsexponeringar på ”endpoints”: Utgör idag betydande risker om inte sårbarheter identifieras och åtgärdas innan angriparna exploaterar dem.
  • Privilegieeskaleringar och lateral rörelse: Att kunna upptäcka försök till privilegieeskalering och lateral rörelse är avgörande för att förhindra att angripare rör sig fritt inom nätverket och når sina mål.

Förståelse för angripare och motiv

En djupare förståelse för angriparens motiv är också avgörande för att utforma effektiva försvarsstrategier. Genom att förstå dessa drivkrafter kan vi bättre anpassa våra försvarsmetoder för att skydda våra användare/identiteter mot de mest relevanta hoten. I dagens digitala era står vi inför en rad olika hotaktörer, från cyberkriminella som söker ekonomisk vinning till sofistikerade statsstödda angripare som sysslar med spioneri.

Digitalt spioneri utgör en särskilt problematisk utmaning, eftersom dessa aktörer ofta har betydande resurser och avancerade verktyg till sitt förfogande för att genomföra långvariga och målinriktade kampanjer mot specifika mål.

Avslutning

Att anta en människocentrerad ansats till cybersäkerhet är inte längre ett alternativ utan en nödvändighet. Arbetet består av user awareness, proaktiva och reaktiva förmågor inom identitetssäkerhet i en kontext av angriparnas motiv och mål.

Göran Walles
Cyber CTO, NetNordic

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet