Contact by mail

Strävan efter att bli cyberfrisk

IT-Säkerhet

6 mars 2024


Är din organisation ’cyberohygienisk’?

Det kan låta provocerande, men frågan om cyberohygien är central för varje modern organisation. På NetNordic har vi en fråga: Skulle du beskriva din verksamhet som ’cyberohygienisk’? Om även tanken får dig att rygga tillbaka, är det dags att omfamna konceptet av att vara ’cyberfrisk’. I en värld där informationssäkerhetens principer – tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet – är lika fundamentala som lagen, är vår verksamhetslednings engagemang i riskbedömningen av våra informations- och systemtillgångar avgörande. Dessa tillgångar är kärnan i vårt cyberförsvar och våra policys, processer och direktiv utgör lagboken för hur vi hanterar dem.

Att vara ’cyberohygienisk’ är inte bara en rolig term för att belysa brister; det är ett allvarligt tillstånd som kan undergräva hela organisationens säkerhet. I motsats till detta står ’cyberfriskheten’ – en organisations hälsa och motståndskraft i den digitala världen. Det handlar om att etablera och upprätthålla en hög nivå av cyberhygien, även när inte alla system och processer är på plats. Det är en ständig strävan efter förbättring och anpassning, en process som aldrig stannar.

Vår illustration är inte bara en bild; den är en portal till dialog och förståelse. Genom att visualisera de komplexa aspekterna av cyberförsvar ger den oss en gemensam terminologi och ett sammanhang för diskussion. Den möjliggör för team och intressenter att tillsammans utforska interaktionerna och beroendena mellan förmågorna i vårt cyberförsvar. Denna gemensamma visuella referens är avsedd att främja förståelse och samarbete, vilket är avgörande för en stark säkerhetskultur.

Att uppnå en ISO 27001-certifiering är en milstolpe att vara stolt över, men resan mot fullständig cyberfriskhet kräver mer än bara en fast grund. Den kräver kontinuerlig uppmärksamhet och förbättring över fyra grundläggande områden: Förberedelse, Preventivt skydd, Övervakning och Svarsåtgärder, samt Återetablering.

Varje organisation, stor som liten, måste engagera sig i rutiner som uppdaterar system, utbildar anställda och bedömer risker för att upprätthålla cyberhygien. Detta fundamentala arbete säkerställer att vi förblir motståndskraftiga, och att vi alla bidrar till en säkerhetskultur som skyddar våra mest värdefulla tillgångar. Så, låt oss ta diskussionen – är vi redo att skratta åt begreppet ’cyberohygienisk’ samtidigt som vi arbetar hårt för att bli och förbli ’cyberfriska’?

’Cyberohygienisk”? Bli ’cyberfrisk’ med NetNordics Modell

Är din verksamhet ’cyberohygienisk’? På NetNordic erbjuder vi en väg till ’cyberfriskhet’. Vår illustration av cyberförsvar i fyra områden – Förberedelse, Preventivt skydd, Övervakning, och Återetablering – är mer än en bild; den är en dialogöppnare.

ISO 27001 sätter standarden, men ’cyberfriskhet’ kräver ständig anpassning och ett engagemang från alla. Det är här vår illustration kommer in. ”Steal with pride” – ladda ner, anpassa och dela vår modell för att främja en stark säkerhetskultur inom din organisation.

Utmana normen, gå från ’cyberohygienisk’ till genuint ’cyberfrisk’. Tillsammans stärker vi vår kollektiva säkerhet.

Göran Walles
Cyber CTO, NetNordic

Två rapporter – guider:

Establishing Essential Cyber Hygiene

Guidebook on Staying Safe Online

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet