Contact by mail

Bemästrar kombinationen av hard- och soft skills

IT-Säkerhet

20 mars 2024


Levin: En kollega som bemästrar kombinationen av hard- och soft skills

Sedan 2013 har jag haft förmånen att arbeta sida vid sida med Peter Levin, en konsult vars expertis inom Palo Alto Networks säkerhetslösningar med kunskapsdjup inom IT-säkerhet, nätverk och teknik inte går att överskatta. Våra diskussioner idag har täckt allt från fundamentala säkerhetsprinciper till avancerade tekniska implementeringar, och en sak står klar: cybersäkerhet är en ständigt föränderlig arena som kräver både vaksamhet och innovation.

Ett signifikant steg i vår resa var introduktionen av WildFire för drygt tio år sedan, en lösning som använder sandbox-teknik för att identifiera och isolera okänd skadlig kod. Detta framsteg var revolutionerande, trots de initiala utmaningarna med ”falska positiver” som fortfarande förekommer, men har minskat betydligt över tid. Vi ser tillbaka och är stolta över att ha hjälpt våra kunder i ”applifiering” av brandväggspolicys. Denna metodik möjliggör en djupare inspektion och kontroll av applikationstrafik i nätverket. Även här mötte vi utmaningar, där legitim trafik felaktigt blockerades. Vi pratar SSL-intercept som fortfarande är väldigt relevant. En kritisk funktion för att inspektera krypterad trafik på jakt efter skadlig kod. Det är ingen hemlighet att implementeringen är komplex, men dess värde är oomtvistligt.

De kunder som följde med oss tidigt i denna resa av smarta funktioner har uttryckt en djup tacksamhet. Trots initiala hinder insåg de värdet av att ha mer kontrollerade och insiktsfulla säkerhetssystem. Det handlade inte bara om tekniska uppgraderingar; det var strategiska steg mot en starkare och mer resilient IT-miljö.

Den senaste tiden har vi också sett en ökning i relevansen av ”Always-On-VPN”-lösningar. Pandemin och den därpå följande omställningen till distansarbete har gjort denna teknik viktigare än någonsin. Att säkerställa ett konsekvent nätverksskydd, oavsett var vi befinner oss – hemma, på fältet, eller när vi ansluter till molnet – är avgörande.

Genom hela vår resa har Peter Levin och jag hållit fast vid en övertygelse: att utmana status quo är grundläggande för framgång inom cybersäkerhet. Det handlar inte bara om att implementera nya tekniker, utan även att ständigt granska och anpassa våra säkerhetsstrategier för att möta det föränderliga hotlandskapet. Våra diskussioner med kunder, om när och hur vi ska aktivera avancerade säkerhetsfunktioner, är en kontinuerlig påminnelse om att vårt arbete aldrig är klart.

I mina framåtblickar kan man inte underskatta Peter Levins enastående förmåga att på ett humanistiskt och engagerat sätt upprätthålla kontakter. Hans skicklighet sträcker sig långt bortom den tekniska expertisen; det är hans personliga touch i varje interaktion som verkligen gör skillnad. Med ett enkelt ”Hur är läget?”, eller ”Detta har hänt funktionellt i skydden, ska vi slå på det?”, skapar Peter en omedelbar koppling. Hans genuina intresse för människorna bakom titlarna – vare sig det gäller kunder, leverantörer eller kollegor – bygger en grund av förtroende och samarbete.

Plötsligt, mitt i vårt samtal, inser både Peter och jag att tiden har sprungit ifrån oss. Med möten som väntar och lunchen som närmar sig, är det dags att rusa vidare. Ändå, i denna stund av avsked, kan jag inte hjälpa men att känna en djup tacksamhet. Att ha haft en kollega som Peter Levin vid min sida i 11 år är något jag värderar högt. Hans förmåga att balansera den tekniska briljansen med ett varmt och inbjudande mänskligt tillvägagångssätt är inte bara sällsynt; det är ovärderligt.

I en värld där förändring är den enda konstanten, och cybersäkerhetens landskap fortsätter att utvecklas i en aldrig tidigare skådad takt, är det tryggt att veta att vi har människor som Peter. De som inte bara kan navigera i denna komplexitet utan gör det med en känsla av samhörighet och äkta omsorg om dem de arbetar med.

Göran Walles
Cybersecurity CTO, NetNordic

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet