Contact by mail

Navigera i cybersäkerhetens framtid

IT-Säkerhet

14 februari 2024


Navigera i cybersäkerhetens framtid

Reflektioner baserade på World Economic Forum’s Globala Risker 2024

I takt med att digitaliseringen fortskrider, framhäver World Economic Forum’s rapport om globala risker för 2024 cybersäkerhet som en av de främsta utmaningarna vi står inför i dagens samhälle. Rapporten, som samlar insikter från ledare runt om i världen, betonar inte bara de teknologiska riskerna utan även deras sammanflätning med andra globala hot såsom klimatförändringar och geopolitiska spänningar.

Personliga erfarenheter och globala utmaningar

För två år sedan, sponsrade jag Jacob, en KTH-student som gjorde sitt examensarbete hos oss, med ett kraftfullt grafikkort. Denna investering möjliggjorde en demonstration där Jacob framgångsrikt kunde skapa en övertygande deepfake-impersonation av mig i ett digitalt möte. Denna händelse tjänade inte bara som en teknisk uppvisning i vårt CyberTalk 60 minutes, utan blev även en ögonöppnare angående de potentiella riskerna och konsekvenserna av deepfake-teknologin.

Nyligen blev en incident i Hongkong, där bedragare med hjälp av deepfake-teknologi lyckades lura till sig miljontals dollar, stort uppmärksammad. Detta fall understryker inte bara deepfake-teknikens förmåga till bedrägeri utan också det akuta behovet av att vidta åtgärder inom våra organisationer för att skydda oss mot dessa hot. Detta är inte längre ”science fiction” – kriminella har redan utvecklat ”use cases” för deepfake-impersonation.

Åtgärder mot deepfake

I ljuset av dessa utmaningar, vill jag betona att det finns praktiska och effektiva steg vi kan vidta för att försvara oss mot exempelvis deepfake-bedrägerier. Genom att införa BankID-autentisering i digitala möten och implementera processer baserade på ”segregation of duties” (SoD) för ekonomiska transaktioner, kan vi etablera skydd mot deepfake-impersonation och andra former av cyberbedrägerier. Cybermedvetenhet bör även utvecklas bortom träning mot phishing-mejl. Dessa steg, även om de kan verka grundläggande, erbjuder en viktig försvarslinje som är både tillgänglig och effektiv.

I det kommande avsnittet av Cybertalk 60 Minutes, som sänds den 13 mars, kommer vi att utforska hur dessa och andra strategier kan tillämpas praktiskt för att skydda våra organisationer mot de alltmer sofistikerade cyberhoten.

En uppmaning till handling och reflektion

Denna artikel och den kommande diskussionen i Cybertalk 60 Minutes utgör delar av en viktig dialog kring hur vi kan navigera och skydda oss i det ständigt föränderliga cyberhotlandskapet. Jag uppmanar alla att läsa World Economic Forum’s rapport om globala risker 2024 för att få en djupare förståelse för de utmaningar vi står inför och hur dessa kan påverka oss på både en personlig och global nivå.

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet