Motståndarna är välorganiserade – hur välorganiserad är ert företag för att möta en attack? (NetNordic CyberTalk) thumbnail

Gå till filmen

Motståndarna är välorganiserade – hur välorganiserad är ert företag för att möta en attack? (NetNordic CyberTalk)

IT-attacker är som muterande virus vilket gör IT-säkerhet till ett ständigt pågående arbete där företag och myndigheter behöver uppdatera policys, processer och rutiner kontinuerligt allt eftersom hotbilden förändras.

Lyssna till både NetNordic och våra kunders erfarenhet i en välavvägd balansgång mellan att vara proaktiv och reaktiv i säkerhetsarbetet. Tillsammans med våra leverantörer diskuterar vi frågor kring var olika IT-skydd bör finnas, hur man gör en förflyttning av IT-säkerhetsfrågor till ledningen samt vad skillnaderna är mellan olika typer av skydd.

Programledare: Göran Walles (NetNordic). Partners: Extreme Networks, Illumio, Palo Alto Networks och Proofpoint.

2021-05-06

Senaste innehållet - IT-Säkerhet