Contact by mail

Gå till filmen

Nutanix garanterar tillgängligheten för dina applikation och tjänster (10 nov 2022)

Datacenter

10 november 2022


Nutanix garanterar tillgängligheten för dina applikationer och tjänster
Vi har alla höga förväntningar att våra applikation alltid ska vara tillgängliga. Nedtid är kostsamt och kan vara förödande för verksamheten. Traditionellt är katastrofsäkring komplext och dyrt, men det behöver inte längre vara det! I denna session kommer vi visa och förklara hur man med Nutanix lösningar kan göra det smart och utan extra separata lösningar, som kan anpassas till verksamhetens unika krav. I ditt datacenter eller till molnet.

Läs mer om våra tjänster inom Hybrid Cloud Infrastructure.

Senaste innehållet - Datacenter