Contact by mail

SmartCloud Backup

Datacenter

11 maj 2023


SmartCloud Backup hänvisar till en molnbaserad säkerhetskopieringslösning som gör det möjligt för användare att säkert lagra och skydda sina data genom att säkerhetskopiera dem till fjärrservrar som är hostad i molnet. Det erbjuder ett bekvämt och pålitligt sätt att skydda viktiga filer och säkerställa att de enkelt kan återställas vid dataförlust eller systemfel.

De främsta fördelarna med att använda SmartCloud Backup inkluderar:

Dataskydd: SmartCloud Backup tillhandahåller en säker offsite-plats för att lagra säkerhetskopior och skydda data från lokala katastrofer såsom hårdvarufel, stöld, brand eller naturkatastrofer.

Automatiserade säkerhetskopior: Lösningen erbjuder vanligtvis automatisk schemaläggning av säkerhetskopior, vilket gör det möjligt för användare att definiera säkerhetskopieringsintervall enligt sina preferenser. Detta säkerställer att säkerhetskopior utförs regelbundet utan att kräva manuell inblandning.

Enkel återställning: SmartCloud Backup förenklar processen för dataåterställning. Användare kan enkelt hämta sina säkerhetskopierade filer med hjälp av intuitiva gränssnitt eller dedikerad programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantören.

Skalbarhet: Molnbaserade säkerhetskopieringslösningar erbjuder ofta skalbarhetsalternativ, vilket gör att användare kan öka sin lagringskapacitet när deras databehov växer. Denna flexibilitet eliminerar behovet av att investera i ytterligare hårdvara eller infrastruktur.

Redundans och tillförlitlighet: Implementeras vanligtvis på redundanta system och säkerhetskopieringstekniker för att säkerställa integriteten och tillgängligheten hos lagrade data. Detta minskar risken för dataförlust på grund av hårdvarufel eller andra tekniska problem.

Kostnadseffektivitet: Jämfört med traditionella säkerhetskopieringsmetoder kan SmartCloud Backup vara kostnadseffektivt. Det eliminerar behovet av att underhålla och hantera säkerhetskopieringsinfrastruktur på plats, vilket minskar kostnaderna för hårdvara och underhåll.

SmartCloud Backup-as-a-Service

NetNordic SmartCloud Backup-as-a-Service gör så att ni får en mer förutsägbar OpEx kostnadsmodell, kraftfull och förenklad backup för alla miljöer och hybrida moln för att skydda och göra mer med ert data. Det är bara att kontakta oss på NetNordic så ser vi till att registrera er, ansluta och snabbt börja skydda ert data.

Vad är SmartCloud Backup

Det är en molnbaserad säkerhetskopieringslösning som erbjuds av olika tjänsteleverantörer. Den möjliggör säkerhetskopiering och lagring av data till fjärrservrar som är placerade i molnet. Istället för att användarna behöver hantera sin egen backupinfrastruktur på plats kan de lagra sina säkerhetskopior på en extern och säker plats.

SmartCloud Backup erbjuder en enkel och automatiserad metod för att skydda data från förlust på grund av olyckor, hårdvarufel, datorkrascher eller andra katastrofer. Lösningen fungerar genom att kontinuerligt säkerhetskopiera filer, mappar eller hela systemet och överföra dem till molnet.

Vilka fördelar har SmartCloud Backup

Fördelarna med att använda SmartCloud Backup inkluderar:

Säkerhetskopiering i molnet: Data lagras i en säker och pålitlig molnmiljö, vilket ger skydd mot fysiska skador och förlust av data på grund av händelser som brand, stöld eller naturkatastrofer.

Automatiserad och schemalagd säkerhetskopiering: Användare kan ställa in automatiska backup-schema för att säkerställa regelbundna säkerhetskopieringar utan att behöva manuell inblandning.

Snabb återställning: Vid behov kan användare enkelt återställa sina säkerhetskopierade filer och data från molnet till sina enheter eller system.

Skalbar lagringskapacitet: Tjänster erbjuder flexibla lagringsalternativ där användare kan öka sin lagringskapacitet efter behov.

Dataintegritet och säkerhet: SmartCloud Backup-tjänster implementerar vanligtvis säkerhetsåtgärder som kryptering och autentisering för att skydda data mot obehörig åtkomst och säkerställa sekretess och integritet.

 

Senaste innehållet - Datacenter