Contact by mail

NetNordic-expert: Traditionell infrastruktur för datacenter håller inte längre måttet – här är en smartare lösning

Datacenter

17 februari 2022


Datacenter kan byggas på ett bättre sätt! Att i separat silos hantera beräkningar, lagring, virtualisering, orkestrering och nätverk tar för lång tid och kräver för mycket IT-kompetens.

NetNordic arbetar med smarta datacenter, där mjukvara och hyperkonvergering skapar mer lättarbetade lösningar med skalbarhet, och därmed blir billigare i drift.

– Våra datacenter kan drivas mer av generalister än specialister

Johan Tungström, affärsområdesansvarig datacenter på NetNordic.

Många företag som växer saknar en långsiktig övergripande plan för sin IT-infrastruktur. Resultatet blir en röra bestående av ett eget datacenter, en blandning mellan dedikerade nätverksförbindelser och publika internetanslutningar till privata och publika molntjänster, och till kunder och leverantörer.

Medan gamla applikationer ligger kvar på de egna servrarna hamnar nya applikationer på molnbaserade SaaS-plattformar. Detta skapar en fragmenterad IT-infrastruktur som både är sårbar och långsam.

I takt med att allt större datamängder skapas och ska flyttas mellan olika applikationer, kommer fördröjning att uppstå som kan påverka ett företags affärsmöjligheter.

I dag ska IT-infrastrukturen vara en möjliggörare istället för en ständig huvudvärk. Att flytta allt till molnet är en lösning – men som också kan bli dyr och kräva många mantimmar för att orkestrera. Dessutom kan det finnas en begränsad skalbarhet i en molnlösning.

NetNordic låter mjukvara skapa smartness

En bättre lösning kan vara smarta datacenter. Dessa kan leverera mer funktion till ett lägre pris. Hjärtat i ett smart datacenter är mjukvaruplattformen som binder ihop såväl publika och privata molnsystem som distribuerade molnlösningar. Detta kallas för hyperkonvergering, och är en lösning som minskar komplexiteten i datacentret.

– Genom att virtualisera och förenkla ett datacenter kan ett företag få betydande konkurrensfördelar och mycket lägre driftskostnad. Med väldigt få resurser ska man kunna hantera väldigt stora miljöer. Det är tanken, säger Johan Tungström.

Virtualisering innebär en snabbare leverans av IT-tjänster, ökad drifteffektivitet och minskade risker.

På NetNordic har man i dag byggt upp en stor kompetens inom området smarta, mjukvarudefinierade datacenter. Med dessa finns mycket att vinna som kund.

– I traditionella datacenter finns en massa servrar som ska hanteras, med lagring, brandväggar och switchar, och det ska uppdateras BIOS och firmware. Allt detta tar tid, kraft och resurser. Vi, däremot, har en enhetlig serverfarm med standardservrar utan en massa olika komponenter och där mjukvaruplattformen orkestrerar allt på ett smart sätt. Det gör det hela betydligt enklare att hantera, förklarar Johan Tungström, och vidareutvecklar:

– Istället för att fokusera på att hantera en massa hårdvara och lågnivåteknik, kan vi få mer av en konsumtionskänsla som är lik den som du har i Azure eller Amazon. Man får enkelheten och konsumtionsmodellen på så sätt att vi bara bygger större när vi behöver. Vi behöver inte investera för tre till fem års sikt som man ofta gör, utan investerar för behovet som är nu. Sedan adderar du kapacitet eller prestanda över tid när och om du behöver det. Det gör det billigare för slutkunden.

Kan fokusera på värdeskapande uppgifter

Detta gör också att ett företag behöver ägna mindre tid åt skötsel och drift av IT, och kan lägga mer resurser på värdeskapande uppgifter, och att fokusera på affärsapplikationer, användare och kunder.

– NetNordics tanke är att ett datacenter ska vara så osynligt som möjligt. Våra kunder ska inte behöva fokusera på datacenterdrift eftersom de flesta företag har inte det som sin kärnverksamhet. Därför tittar vi på lösningar som gör skillnad, som gör datacentret så nära ett självspelande, osynligt piano som möjligt, avslutar Johan Tungström.

 

Senaste innehållet - Datacenter