Autonoma datacenter

Övergången till autonoma datacenter och In-house-tjänster för AI-tillämpningar: En väg att överväga, särskilt för myndigheter och offentlig sektor.

Vad menas med autonoma datacenter?

Ett ”autonomt datacenter” avser vanligtvis ett datacenter som har implementerat olika automatiseringstekniker och processer för att minska manuell ingripande och förbättra driftseffektiviteten. Målet är att skapa ett datacenter som till stor del kan fungera på egen hand, fatta beslut och vidta åtgärder utan ständig mänsklig övervakning.

CYBER SECURITY INSIGHTS


I en era av ökande oro för integritet och geopolitisk osäkerhet överväger många organisationer möjligheten att omvärdera sin tillförlitlighet på publika tjänster och internet. Samtidigt blir behovet av att bygga egna nätverkstjänster som inte är helt beroende av det traditionella internet allt mer påtagligt.Vilka risker ser jag idag med publika AI-tjänster:1. Generellt dataläckage: Organisationer är alltmer medvetna om riskerna med att exponera känslig data för publika molnbaserade AI-tjänster. Integritetsintrång och felaktig hantering av data kan få allvarliga konsekvenser, vilket gör in-house-datahantering mer attraktivt.

2. Exponering av Immaterialrätt: Proprietära algoritmer och modeller är värdefulla tillgångar. Med risken för stöld eller läckage av immaterialrätt vid användning av publika AI-tjänster överväger företag sätt att skydda sin immaterialrätt.

3. Regulatoriska bekymmer: Stränga lagar om dataskydd kräver efterlevnad. On-premises-implementering av AI ger bättre kontroll över datahantering och hjälper organisationer att uppfylla regulatoriska krav.

4. Begränsad Kontroll: Förlita sig på externa leverantörer för AI-tjänster kan begränsa kontrollen över säkerhet, anpassning och förmågan att skräddarsy lösningar efter specifika behov.

5. Leverantörsberoenden: Att förlita sig på publika AI-tjänster innebär att man förlitar sig på leverantörers policys och praxis, som kan förändras över tid och potentiellt påverka verksamheten.

6. Integritetsutmaningar: Oro för hur användardata hanteras, särskilt i AI-system som lär sig från stora datamängder, driver organisationer att söka mer transparenta och kontrollerade lösningar.

I detta sammanhang överväger många organisationer implementeringen av AI-modeller som GPT i autonoma datacenter, samtidigt som behovet av att bygga egna nätverkstjänster blir allt mer påtagligt:

Anmäl dig till Technology University 2023 och ta del av framtidens teknologiutveckling. Under evenemanget kommer Joel Lindberg, Senior Systems Engineering på Nutanix, att vara en av presentatörerna på ett breakout-spår, där du kommer att få insikter om Nutanix AI Plattform och dess förmåga att snabbt och säkert ge tillgång till moderna tjänster som ChatGPT, men i din egen skyddade miljö. Genom vårt strategiska partnerskap med Nutanix, har du chansen att vara en del av skapandet av hyperkonvergerade datacenter som möter framtidens krav på säkerhet och pålitlighet. Skynda dig att anmäla dig och forma framtiden med oss!

Göran Walles
Cyber CTO, NetNordic


Smarta datacenter

Skapa flexibilitet och skalbarhet i ditt datacenter, genom effektiv och säker infrastruktur.

Innehållskategori

Innehållstyp

Kontakta oss!

Ring oss gärna direkt på vårt telefonnummer +46 8 555 068 00, skicka oss ett mail sales.se@netnordic.com, eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss! Tack!

Contact by mail