DDoS skydd som tjänst – NetNordic DDoS Protect

NetNordic DDoS Protect är en Premium-tjänst som ger er det bästa möjliga skyddet mot samtliga typer av DDoS-attacker (överbelastningsattacker), inklusive mot de allt vanligare kombinerade attackerna där flera olika attacktyper används samtidigt. NetNordic DDoS Protect justeras mot den unika trafikprofil som gäller för de objekt den ska skydda. 

Är ditt företag beredd på en stor DDoS-attack?

Skydda din verksamhet mot alla små och stora överbelastningsattacker. Det kan vara allt från de stora DDoS-attackerna till de mer okända och svårupptäckta attackerna mot applikationer och system.

NetNordic har under lång tid levererat system för DDoS-skydd och levererar nu detta som en managerad tjänst. Kontakta oss och se hur vi hjälpa er att skydda er verksamhet mot DDoS attacker.

Med hjälp av Netnordic DDoS Protect så kan du undvika skadliga överbelastningsattacker mot ditt nätverk.

Ta del av skräddarsydda lösningar baserade på din verksamhets behov och förutsättningar. Vi kan skydda ditt företag mot DDoS-attacker!

DDoS-skydd-som-tjänst_web_2

Dagens överbelastningsattacker är ännu mer sofistikerade än tidigare. Se till att skydda dig mot DDoS-attacker.

Göran Walles, Solution Advisor Cyber Security, NetNordic Sweden
Vad menas med DDoS?

DDoS (distributed-denial-of-service) även kallat överbelastningsattacker, är ett stort angrepp riktat mot ett nätverk, en webbplats, ett datorsystem eller en webbtjänst. Syftet med en DDoS-attack är att störa den normala driften av en server.

De mest förekommande attacktyperna?

Det finns idag närmare 30 olika attacktyper inom kategorin DDoS. Skillnaden mellan de olika tillvägagångssätten ligger i hur man överbelastar det system man angriper. Några av de mest förekommande attacktyperna är:

Flödesattack
Systemangrepp med omfattande IP-trafik från ett stort botnet – exempelvis med hjälp av ICMP och UDP.
Protokollutnyttjande attack
Överbelastning genom korsanvändning av flera protokoll samtidigt – systemet kan inte hantera informationen och kollapsar.
Amplifikationsattack
System i subnät utnyttjas med hjälp av meddelanden sända av agenter. Mottagna meddelanden kopieras och skickas vidare till systemet som ska angripas.
Teardrop-attack
Överbelastningsattack riktad mot relationer mellan paket i webbtrafik och/eller buffertar.
Synattack
En webbplats eller ett system angrips genom att ett mycket stort antal kontaktförfrågningar skickas in samtidigt – systemet överbelastas när kapacitet inte finns att besvara alla.
Multivektorattack
Omfattande angrepp där flera olika attacktyper används i kombination med varandra.

Hur kan du skydda företaget mot DDoS-attacker?

Det mest effektiva sättet att hantera hotet från DDoS-attacker är att arbeta förebyggande. Att vidta skyddsåtgärder med DDoS-program som gör system, domännamn, webbplatser och dylikt mindre sårbara för sabotage. Förutom det så bör analyseras bland andra följande komponenter:
– Brandväggar
– DNS (Domain Name System)
– Servrar
– Routrar
– Nätverksleverantörer

Skydd mot samtliga typer av DDoS attacker

NetNordic DDoS Protect är en Premium-tjänst där vi har integrerat de båda metoderna för att ge bästa möjliga skydd mot samtliga typer av DDoS attacker, inklusive mot de allt vanligare kombinerade attackerna där flera olika attacktyper används samtidigt. NetNordic DDoS Protect justeras mot den unika trafikprofil som gäller för de objekt den ska skydda. Genom att tjänsten analyserar all trafik till skyddsobjekten identifierar den automatisk en eventuell attack. Begränsning av attacken påbörjas direkt. Vid mindre överbelastningsattacker begränsas och tvättas trafiken direkt, medan den vid större attacker styr om trafiken till en central infrastruktur för tvättning. Vi använder teknik från marknadens ledande tillverkare för att säkerställa bästa möjliga skyddseffekt. Vi satsar på att leverera marknadens bästa DDoS skydd.

Oberoende och redundant DDoS skydd

NetNordic DDoS Protect kan användas oberoende av vilken internetleverantör du har. Tjänsten kan även kopplas redundant mot flera operatörer. Ni erhåller regelbundet en rapport över status på tjänsten samt återkoppling om skyddande åtgärder med information om typ av attack, attackerade objekt och tidsrymd för attacken. Detta fungerar som underlag för beslut om förändringar på tjänstens utformning och skydd. Ni bestämmer själva vilka system som skall skyddas; nätelement, servrar eller applikationer. Alla system som kommunicerar via IP kan ingå i vårt DDoS skydd. Vid installation görs en injustering mot den unika trafikprofil som gäller för valda skyddsobjekt. Kontroll och eventuell omjustering genomförs regelbundet för att hela tiden ge ett optimalt skydd. Nya skyddsobjekt kan läggas till i tjänsten allteftersom tillägg görs i er individuella miljö.

Distributed Denial of Service

Distribuerad överbelastningsattack (Distributed Denial of Service eller DDoS) är för de flesta förknippat med de enorma överbelastningsattackerna som det rapporteras om i press och media.

Begreppet omfattar dock en mängd olika typer av attacker, från de allmänt kända överbelastningsattackerna till små och smygande attacker.

Att de är små innebär inte att de är mindre allvarliga. Som mer sofistikerade belastar de system och applikationer på mer utsatta områden. Oavsett typen av attack leder den snabbt till att det utsatta systemet eller tjänsten upphör att fungera och blir otillgänglig för dess användare.

Dilemmat är att det krävs två diametralt olika lösningar för att ge ett bra skydd mot alla typer av attacker. Med vår tjänst skyddar du er verksamhet mot alla typer av DDoS attacker.

DDoS-skydd-som-tjänst_web_3

Överbelastningsattacker

Traditionella överbelastningsattacker kräver stor, för att inte säga enorm kapacitet i form av förbindelser och system som ska rensa bort icke önskad trafik för att ge ett fullgott skydd.Detta hanteras bäst i stora centrala system, till exempel i molnet. Små och smygande attacker är i sin natur svåra att upptäcka, och än mer så i system som är anpassade för att hantera stora mängder trafik.

De passerar så att säga under radarn på dessa. Här krävs dedikerad utrustning som hela tiden analyserar trafiken till skyddsobjektet för att identifiera och begränsa en attack. Du kan kombinera DDoS-skydd på en eller flera siter med en central tvättjänst.

NetNordic DDoS Protect är en enkel tjänst

Tjänsten ger fullt DDoS-skydd med kundplacerad utrustning och molntjänst: 

  • Drift alla dagar dygnet runt
  • Installation och konfiguration
  • Kundanpassade larmnivåer
  • Löpande uppdatering av attacksignaturer
  • Automatisk begränsning av attacker
  • Rapportering av status och åtgärder

Överbelastningsattacker – styrkan i angreppen har tilltagit enormt

Vi ser att styrkan i överbelastningsattacker har tilltagit enormt mycket i Sverige. Normalt ökar antalet sabotage mot webbplatser, så kallade DDOS-attacker (distributed-denial-of-service), med omkring 10–15 procent per år. Men vi kan konstatera att antalet attacker ökade med hela 79 procent under 2022.

Security Testing-Web-2

Strategiska partners

Kontakta oss!

Ring oss gärna direkt på vårt telefonnummer +46 8 555 068 00, skicka oss ett mail sales.se@netnordic.com, eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss! Tack!

Contact by mail