Contact by mail

Brandvägg för ditt företags säkerhet

En korrekt uppsatt brandvägg är viktig för att skapa visibilitet. Rapportering och administration ska inte vara en ”checkbox” i kravställningslistan från ledningsgruppen, utan istället något som bidrar till att säkra hela företaget.

Brandvägg och nätverkssäkerhet

Gemensamma nämnare för alla olika tillämpningar av nätverksskydd och brandväggslösningar idag är behovet av integration och automation. Detta för att effektivt samspela med ekosystem av andra säkerhetskomponenter. 

Visibilitet, rapportering och administration får inte vara en ”checkbox” på kravställningslistan. Utan ska vara något som valideras och bidrar till att sålla agnarna från vetet i produkt och teknologival.

Vi har aldrig tidigare arbetat så distribuerat som idag, vilket kan leda till antagandet att brandvägg och nätverkssäkerhet spelat ut sin roll i bekämpning av dagens cyberhot.

I praktiken kvarstår de största nätverksorienterade hoten, som i grunden består av samma gamla utmaningar vi tampats med de senaste åren. Nätverksbaserade attacker fortsätter utnyttja sårbarheter i klientdatorer och serverapplikationer med flertalet uppmärksammade globala exempel.

Brandvägg och nätverkssäkerhet

Ledande expertleverantör av
brandvägg och nätverksskydd

Skillnaden idag är att klienterna allt oftare befinner sig utanför kontorsnätverket och servrarna kanske har flyttat till molnet. Trots generellt omfattande transformation från serverinfrastruktur till applikationer som tjänst – så är angreppsytan av företagens klienter, servrar och infrastruktur ett mål för fortsatta nätverksattacker. Kontentan är att brandvägg och nätverkssäkerhet behövs, medan arkitekturkartan ritats om. Fokus ligger på att säkra brandvägg- och nätverksskyddet samt visibiliteten i molnet och de alltmer distribuerade klientdatorerna.

NetNordic är en nationellt ledande expertleverantör av brandvägg och nätverksskydd där tillämpningarna spänner från klientlösningar till nätverkssegmenterade datacenters både on-prem och i molnet. Lösningarna möjliggör idag även konsolidering av kommunikation och säkerhetslogik (SD-WAN) med molnet centralt för nya konsumtionsmodeller. Exempel på tillämpningar som omvänt kräver isolering från internet och publika moln är ICS-nätverk där NetNordic bygger nätverksskyddslösningar vägen ner till autonoma system.

Vi underhåller och säkerställer er
brandvägg samt nätverkssäkerhet!

NetNordic besitter expertkunskap inom kravställning, design, implementation, support och drift av brandväggslösningar. Genom en kritisk massa av kunder är vi väl uppdaterade och rustade inom området och säljer inte produkter utan lösningar.

Strategiska partners

Inom brandvägg samarbetar NetNordic med Palo Alto Networks

Palo Alto Networks logo