Vilka är vi?

NetNordic är en nordisk oberoende systemintegratör med fokus på lösningar och tjänster för våra kunder inom nätverk, datacenter, säkerhet, och telefoni. Vi strävar alltid efter att vara våra kunders “Best Companion”, d.v.s. att vi vill hjälpa våra kunder med deras unika IT-utmaningar, så att de istället får tid över till att fokusera på sin egen kärnverksamhet.

Om NetNordic

NetNordic grundades år 2001 och har under årens lopp ökat organiskt och genom förvärv. NetNordic har partnerskap med marknadens ledande tillverkare och erbjuder lösningar och tjänster baserade på kundernas behov.

NetNordic levererar lösningar och tjänster till ett stort antal medelstora och stora företag, samt många myndigheter. Vi erbjuder våra kunder avancerade säkerhets-, nätverks- och kommunikationslösningar som förändrar hur våra kunder gör sina affärer.

NetNordic växer stort för varje år och vi hade en proformaomsättning på cirka 1,2 miljarder norska kronor år 2018. Vi är cirka 300 anställda i Norden, uppdelad på dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

De anställda är mestadels tekniska konsulter, systemexperter, projektledare och systemutvecklare. NetNordic driftar lösningar och tjänster för stora företag där lösningarna ofta är kritiska i kundens ambition att tillhandahålla effektiva och framtidssäkra tjänster.

NetNordic tillhandahåller sina tjänster och support genom definierade SLA, NetNordic 365 serviceportfölj och vårt eget 365/24/7 bemannade Network Operations Center (NOC) och Security Operations Center (SOC), i Solna i Stockholm.

Nordisk organisation

NetNordic består av moderbolaget NetNordic Group AS, där följande dotterbolag ingår i koncernen: NetNordic Communication AS (Norge), NetNordic Solutions AS (Norge), Intelecom Group AS (Norge), NetNordic Communication AB (Sverige), Radpoint AB (Sverige), NetNordic Solutions AB (Sverige), NetNordic Communication A/S (Danmark), NetNordic Solutions A/S (Danmark) och NetNordic Finland OY.

NetNordic Group ägs av NetNordic Holding AS. Den största ägaren är Norvestor (ett riskkapitalbolag) med ca 60% av aktierna, medan ca 40% av aktierna ägs av anställda.

Vi levererar avancerade IT-säkerhet, nätverk, datacenter och kommunikationslösningar som förändrar hur våra kunder gör sina affärer!

Saker som är viktiga för oss

På NetNordic håller vi hårt på våra värdeord:

  • Ambitiösa – På NetNordic arbetar vi för att skapa framgång för våra kunder.
  • Teamorienterade Vi bidrar som individer men agerar tillsammans.
  • Pålitliga – Vi håller våra löften och verkställer enligt plan.

Personlig företagsrådgivere


+ 46 855 50 68 00 sales@netnordic.se


Kontakta Netnordic och få hjälp av en personlig företagsrådgivare

Vi kontaktar digPersonlig företagsrådgivere


+ 46 855 50 68 00 sales@netnordic.se


Kontakta Netnordic och få hjälp av en personlig företagsrådgivare

Vi kontaktar dig