Contact by mail

29 augusti 2022

NetNordic levererar en teknisk lösning till Svenska kraftnät

NetNordic Sweden AB och affärsverket Svenska kraftnät har tecknat ett mångårigt ramavtal avseende ny teknisk lösning för mindre elproducenter. 

NetNordic blir leverantör av Svenska kraftnäts nya tekniska lösning för insamling av realtidsdata från elproducenter till exempel vind- och solcellsparker.  

Den tekniska lösningen krypterar mätdata under transporten mellan mätvärdesleverantörena och Svenska kraftnät. Lösningen är designad för att möta Svenska kraftnäts mycket hårda krav på cybersäkerhet och den övervakas av NetNordics Security Operation Center (SOC) och Network Operation Center (NOC).  

Svenska kraftnäts verksamhet blir i allt högre grad datadriven och automatisering får en större roll i verksamhetens processer. Ett flertal områden inom verksamheten ser behov av att få tillgång till utökat realtidsmätningar från bland annat mindre producenter i syfte att få bättre analysunderlag och en mer komplett bild av kapacitetsutnyttjandet i elnätet.   

”Vi är glada och stolta över att få förtroendet att genomföra detta kommunikationslösningsprojekt tillsammans med Svenska kraftnät. Vi tycker det är väldigt spännande att vara delaktiga i utvecklingen av att skapa möjligheter för hållbar och förnybar elproduktion.” säger Robert Malm, Vice President Networks, NetNordic Sweden AB. 

För mer info: 

Robert Malm, Vice President Networks, NetNordic Sweden AB 
Email: robert.malm@netnordic.com 
Tel: 08-509 015 10 

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät ansvarar också för att landets elförsörjning är säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv.

NetNordic är en nordisk moln- och infrastrukturleverantör, specialiserad på att leverera skräddarsydda lösningar och tjänster inom Nätverk & Cybersäkerhet. NetNordics fokus är att skapa och leverera smarta/intelligenta integrationer specialiserade på lösningar och tjänster för affärskritisk infrastruktur. Vi designar och hanterar IT-lösningar för framtiden med fokus på viktiga kundvertikaler med stark lokal regional närvaro. Med vår erfarenhet och kompetens förstärker vi våra kunders affärskritiska verksamhet. Vi strävar alltid efter att vara våra kunders “Best Companion”, där vi vill hjälpa våra kunder med deras digitala resa genom design och implementering av nästa generations tjänster och lösningar. NetNordic förenklar komplexiteten. 

NetNordic hade cirka 1,9 miljarder SEK i intäkter (proforma) år 2021. NetNordic har cirka 500 anställda på 14 kontor i Norden, och våra lösningar distribueras genom dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland.