NetNordic övervakar dina IT-system

Kontinuerlig övervakning av dina IT-system säkerställer att du upplever stabila tjänster och hög drifttid.

Proaktiv övervakning

Vårt mål är att förhindra proaktiva arbetsfel på din lösning.

Kontinuerlig bevakning av dina IT-system säkerställer att du upplever stabila tjänster och hög drifttid. NetNordic kommer snabbt att kunna identifiera eventuella svagheter i systemet och reagera proaktivt på olämpliga händelser, förhoppningsvis innan du märker något.

Genom att ingå avtal om övervakning av dina system minskar du risken för systemfel och får en bättre upplevelse av dina IT-system. Övervakning & Rapportering innefattar även att du regelbundet får en driftsrapport från oss.

Du kan ingå avtal om Övervakning & Rapportering som en fristående tjänst eller så kan du välja att inkludera den i ett mer heltäckande Service- och support- eller driftavtal med NetNordic.

Minska risken och få en bättre upplevelse.

Övervakning tjänster