Contact by mail

15 november 2018

NetNordic förvärvar Radpoint – En väletablerad aktör inom cybersäkerhet

NetNordic och Radpoint går samman – Skapar en nordiskt ledande aktör inom nätverk, IT-säkerhet och smarta datacenter

Pressmeddelande – november 2018 – NetNordic förvärvar Radpoint, en väletablerad aktör inom cybersäkerhet och smarta datacenter i Sverige.

– Med Radpoint får vi tillgång till en verksamhet i kraftig tillväxt, med stark leveransförmåga. Radpoint passar perfekt i vår kultur och vårt erbjudande. Med deras engagemang och tekonologifokus skapar vi ett gemensamt och tydligt kundvärde, som ligger helt i linje med vår ambition om att ta en ledande position i Norden, säger Jarl Øverby, Koncernchef i NetNordic Group.

Radpoint har 40 medarbetare och finns representerade i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Umeå. De är specialister inom cybersäkerhet och har kommit väldigt långt i sitt helhetserbjudande genom att utveckla, leverera, drifta och förvalta tjänster med bästa funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet för kunder med kritisk verksamhet. NetNordic har haft en ambition om att komplettera sin lösnings- och tjänsteportfölj, och har därför följt Radpoint under en period.

– Vi arbetar kontinuerligt med att förstärka vårt erbjudande och skapa värde för våra kunder. Jag ser därför detta förvärv som ett naturligt steg i vår ambition att växa och erbjuda de bästa lösningarna inom säkerhet och nätverk, speciellt eftersom det är ett område som växer snabbt på den svenska marknaden. Radpoint kommer att bli en mycket central och viktig del för NetNordic i denna satsning, säger Joakim Harging, VD på netnordic.communication AB.

Cybersäkerhet är ett nödvändigt element för att säkra fortsatt framgångsrik digitalisering. Som en del av alla verksamheters riskarbete ingår cybersäkerhet, vilket även förutspås bli en kontinuerlig avrapporteringspunkt på ledningsnivå i alla större verksamheter. NetNordic får med Radpoint ökad förmåga till såväl tjänsteutveckling som leveranskapacitet inom säkerhet och kan därigenom förstärka positionen hos både kunder och leverantörer.

– Genom att bli en central del av NetNordic ser vi stora möjligheter att i en nordisk plattform ta nästa steg i vår utveckling. I det nya bolaget bibehåller vi Radpoints kärnvärden med fokus på de utvalda innovationsteknologier som vi är bäst på, därigenom säkras kvalité i våra kundleveranser,säger Fredrik Hökegård, VD på Radpoint.

Samtliga aktieägare i Radpoint investerar i samband med detta förvärv i NetNordic och kommer att bidra till bolagets fortsatta framgångar.

Kontaktpersoner:

NetNordic

Är en nordisk systemintegratör, specialiserade på lösningar och tjänster inom nätverk, kommunikation och säkerhet. Som «Best Companion» ska NetNordic bidra till att realisera kundens potential genom effektiva lösningar och tjänster. Efter förvärvet har bolaget ca 300 medarbetare på 14 kontor i Norden, fördelat på dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Läs mer på www.netnordic.se

Radpoint

Är en ledande integratör av cybersecurity, nätverk och säkra datacenters. Radpoint levererar driftstjänster som innefattar lösningar från såväl lokala tjänster via säkra datacenter, som molnbaserade lösningar. Radpoint har agerat på den svenska marknaden sedan 2009. Radpoint har 40 medarbetare och omsätter ca MSEK 200. Läs mer på: www.radpoint.se