Contact by mail

5 september 2019

NetNordic har nu högsta partnerstatus hos Mitel – Platinum Partner!

NetNordic har fokuserat hårt på att expandera telefoniaffären genom att ta en tydlig marknadsposition, som en operatörsoberoende aktör med kompetens inom såväl cloud som skräddarsydda lösningar.

Många kunder har upplevt en lucka på marknaden. De vill kunna använda flera operatörer i sina telefonisystem för att erbjuda användarna den bästa lösningen. NetNordic samarbetar med samtliga mobiloperatörer i Sverige.

Det innebär att man med våra lösningar kan bygga upp de tjänster och funktioner som passar verksamheten bäst. Därefter väljer man de operatörer som bäst uppfyller kraven på pris och täckning.

”Genom att separera operatörstjänsterna från telefonisystemen och använda flera operatörer samtidigt, så kan man få det bästa från bägge världar, säger Joakim Harging, VD NetNordic Communication”.

NetNordic har arbetat med Mitel under många år, men arbetet intensifierades ytterligare i samband med att NetNordic investerade i Telepo-plattformen från Mitel under våren. Vi använder nu Mitels produkter både vad gäller kundanpassade lösningar och Cloud (Telepo). Det gör att vi kan kombinera dessa lösningar för att finna bästa lösning för kunden. För många företag fungerar det bra med cloud för 80% av verksamheten, men för de avdelningar som har större krav bygger vi skräddarsydda lösningar samt addera ett Contact Center eller ett ärendehanteringssystem.

Genom att fokusera på Mitels produkter, så har vi fått ett djup i vår kompetens och mycket bra lösningar i gränslandet mellan cloud och skräddarsydda lösningar. Tack vare detta har vi nu som tredje aktör i Sverige uppnått högsta partnerstatus hos Mitel. Det betyder att NetNordic har de högsta certifieringarna samt har uppnått de volymkrav som Mitel ställer på sina främsta samarbetspartners.

För mer information kontakta gärna:
Joakim Harging, VD NetNordic Communication
Mail: joakim.harging@netnordic.com
Telefon: +46 708 37 81 25