Contact by mail

28 december 2016

IPnett AB blir NetNordic Communication AB den 1 januari 2017

PRESSMEDDELANDE – Solna, december 2016.

IPnett AB och NetNordic Communication AB fusioneras

Viktig information till våra kunder. IPnett AB kommer den 1 januari 2017 att fusioneras tillsammans med NetNordic Communication AB.

NetNordic aviserade förvärvet av IPnett Group sommaren 2016. Bakom förvärvet är en stark industriell logik och tillsammans kommer koncernen att vara representerad i Norge, Sverige, Danmark och Finland, och ha över 200 anställda med en omsättning på över 800 miljoner.

Tillsammans kommer vi att skapa industriella synergier, konkurrenskraft och innovation för våra kunder, medarbetare och partners. Tillsammans erbjuder vi en bredare portfölj och kommer att vara den starkaste oberoende systemintegratören för telekommunikation, nätverk och säkerhetslösningar i Norden.

Vi kommer organisera oss för att maximera vår närvaro på marknaden samt för att ännu bättre kunna möta våra kunders behov. Vi vill agera som kundens ”Best Companion” med vår främsta målsättning att förenkla och effektivisera våra kunders affär genom att erbjuda flexibla lösningar och till lägsta möjliga kostnad.

Nya namnet på bolaget blir NetNordic Communication AB

I Sverige fusioneras IPnett AB med NetNordic Communication AB med verkan från och med den 1 januari 2017. Anledningen till detta är våra gemensamma lösningsområden och tjänster inom kommunikation, nätverk och säkerhet. Vi förenklar och skapa en starkare partner för våra svenska kunder. Efter fusionen kommer verksamheten att heta Netnordic Communication AB. Företaget kommer att ledas av Lars Glarborg, som idag leder IPnett AB. Lennart Kristiansson som har lett NetNordic Communication AB de senaste två åren fortsätta sin karriär utanför koncernen. NetNordic AB som adresserar stadsnät- och energibolagsmarknaden ändra namn till NetNordic Solutions AB den 1 januari 2017. NetNordic Solutions AB kommer ledas fortsatt av Robert Malm. 

Vi har lagt stor vikt vid att bygga vidare på den expertis som utvecklats genom åren av båda företagen och vi syftar till att bevara detta för dig som kund. Samtidigt genomför vi en del förändringar, för att stärka vår organisation och vissa processer. Vår ambition är att ni över tiden kommer att uppleva en hel rad förbättringar och vårt mål är att kunna hjälpa er med era framtida behov.

Om du som kund eller partner har några frågor om ovanstående information tveka inte att kontakta undertecknad eller din vanliga kontaktperson.

Lars Glarborg
VD
NetNordic Communication AB
Mail: lars.glarborg@netnordic.com

Jarl Øverby
Konsernchef
NetNordic Group
Mail: jarl.overby@netnordic.com