Contact by mail

10 december 2016

Innovativa och smarta datacenterlösningar för framtidens företag

Junipers datacenterlösningar

NetNordic erbjuder innovativa datacenterlösningar i Sverige som bygger på den senaste tekniken från marknadsledande partners. Genom att virtualisera och förenkla ert datacenter kommer ert företag få betydande konkurrensfördelar och mycket lägre driftskostnad. Virtualisering innebär en snabbare leverans av IT-tjänster, ökad driftseffektivitet och minskade risker. Vi levererar lösningar för olika branscher och segment som företag och tjänsteleverantörer.

Det moderna datacentret

Tillsammans med Juniper Networks så kan ni ta affärerna till nästa steg – snabbt. Ni blir konkurrenskraftiga genom att ni kan möta kraven från den dynamiska IT-omgivningen, på ett smartare sätt.

Om du vill ha en verksamhet där du ligger steget före måste du göra följande fem saker:

  • Ha bra lösningar för samarbete
  • Använda tredjeplattformslösningar
  • Ha en öppen och flexibel infrastruktur
  • Satsa på automatiska tjänster
  • Ha säkra anslutningar och hantera risker

Se filmen om våra innovativa datacenterlösningar!

MAX IV Laboratory

Kontakta NetNordic för att diskutera hur din organisation kan realisera en enkel, öppen, och smart nätverksarkitektur med Juniper Networks. Några av våra nöjda datacenterkunder är MAX IV Laboratory. 

“Som en av de ledande forskningsanläggningarna i Norden, förlitar sig MAX IV Laboratory på en toppmodern IT-infrastruktur. Med NetNordic har vi funnit både en lösningsleverantör och en stark och pålitlig partner som gör det möjligt för oss att bygga ett robust och effektivt nätverk som tillgodoser de höga krav från våra forskare”.

Artur Barczyk, IT Infrastructure Team Leader, MAX IV Laboratory