23 mars 2022

Varför cybersäkerhet i din backup-lösning?

Vår erfarenhet från våra kunder visar att AI-analys av backup strömmar och innehåll ger preventiv likväl som reaktiv hjälp. När (inte om) ni drabbas så är det en tidsfråga att så snabbt som möjligt hitta en säker och korrekt kopia att läsa tillbaka. Vid större angrepp är det kanske flera 100-tals VM som skall analyseras och återställas och inte ge angriparen en ny chans att ta över ert system. Vi kommer att visa på verktygen ni kan använda dagligen och hur processen går till att återställa 200 VM under webinarie tiden.

0

dagar

0

timmar

0

minuter

0

sekunder

23 mars 2022
08:30 - 09:30
Contact by mail