Contact by mail

När och var

Datum 23 februari 2022

Tid 08:30 - 09:15

Plats Webinar

Spara datumet

Ser du vad vi ser? Den nytta och värde som du kan få ut av din data.
Alla verksamheter genererar enorma mängder data. Den stora nyttan med data uppstår först när man förstår den. Ofta innehåller den väsentlig information om hur mål kan uppnås och hur verksamheten kan utvecklas. Men det förutsätter att den är tillgänglig och enkel att förstå. Låt oss få berätta hur vi med Elastic hjälpt våra kunder att få ny insikt i deras egen data På NetNordic Sweden har vi ett team ingenjörer som är specialiserade på att hjälpa våra kunder med Elasticprodukter. Vi har sett några tydliga trender bland våra kunder och hur de använder produkterna. Detta skulle vi vilja dela med oss till dig som inspiration.


Ser du vad vi ser? Den nytta och värde som du kan få ut av din data. - 23 februari 2022

Anmäl dig