Contact by mail

När och var

Datum 9 december 2020

Tid 09:00 - 09:45

Plats Webinar

Spara datumet

Segmentering byggd för säkerhet. Varför särkoppla segmenteringen från nätverket?
Varför har det flesta organisationer oavsett storlek problem med att uppnå granulär segmentering med traditionella lösningar som VLAN, ACL, SDN samt brandväggar? Illumio utför segmentering frikopplat från nätverket. Illumio är en plattform för visibilitet och kontroll över alla data center och molnmiljöer. Vi kommer att demonstrera hur man (1) får Visibilitet, (2) Segmenterar, och (3) Kontrollera access med Illumio adaptiva mjukvarulösning.


Varför särkoppla segmenteringen från nätverket? - 9 december 2020

Anmäl dig